Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

 • tag_faces0A
  Sobota, 20.05.2023
   

   

   

  PLAN DNIA:
  1. Przywitanie się z klasą - przypomnienie zasad wcześniej ustalonych.
  2. Wspomnienia minionego tygodnia i powtórzenie materiału z poprzedniego spotkania.

  3. Praca z podręcznikami Serii „Tropiciele” sześciolatek, Karty pracy4, s.19-22, Piszę i liczę, s. 68-69; Podręcznik, s. 70-71.

  4. Przerwa na drugie śniadanie.
  5. Wyjście na boisko szkolne.

  6. Ciąg dalszy pracy z książkami.

  7. Prace plastyczne z okazji Dnia Mamy.
  8. Zajęcia muzyczne i próba do podstawienia.
  9. Pożegnanie się z klasą.                
   
  Na następne zajęcia proszę przynieść:
  Wielka księga tropicieli,
  Piszę i liczę,
  Karty pracy 4 

   

  oraz wyposażony piórnik

   

  Zadanie domowe:

  Dla chętnych z książki Karty pracy część4 zadania ze stron 23 i 25.
 • tag_faces0B

  Przebieg zajęć w klasie 0B 27.05.2023.

  1. Przywitanie z klasą.
  2. Muzyka/Próba przedstawienia.
  3. Przerwa na drugie śniadanie.
  4. Wyjście na boisko.
  5. Swobodna zabawa.
  6. Praca plastyczna – kwiaty.
  7. Pogadanka na temat przyjaźni. Cechy dobrego przyjaciela.
  8. Pożegnanie z klasą.

   

  Praca domowa dla chętnych:

  Piszę i liczę s. 68.

   

  Na następne zajęcia proszę przynieść:

  Książkę: Wielka Księga Tropicieli

  Piszę i liczę

  Karty pracy 4

  oraz wyposażony piórnik.

   

  Do zobaczenia

  Katarzyna Albin
 • tag_faces1A

  Przebieg zajęć w kl. 1   dn.  20. 05.2023

   

  - Dzień Matki- wielozdaniowe wypowiedzi dzieci opisujące mamę

  - mama- tworzenie rodziny wyrazów

  - wprowadzenie litery „dż”, - ćwiczenia z nową literą

  - dopasowywanie ilustracji do słuchanego tekstu

  - praca plastyczna

   

  Praca na zajęciach:

  Podręcznik str. 70- 71

   Karty ćwiczeń cz. 3 str. 28- 30

   

  Praca domowa:

  *Podręcznik – poćwicz czytanie ćw. 4 str. 70

  *napisz w zeszycie zdania z wyrazami: dżungla, drożdże, dżokejka
 • tag_faces2A

  Przebieg zajęć 20.05.2023

   
  Temat: Kaszuby. Dzień Mamy. 
   
  - czytanie tekstu ze zrozumieniem oraz dokonanie  odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu 
  - omówienie krainy geograficznej - Kaszuby
  - opowiadanie co warto zwiedzić na Kaszubach 
  - filmiki edukacyjne - "Jak powstały Kaszuby", "Alfabet Kaszubski"
  - opisanie obrazków - krainy geograficzne
  - wyszukanie różnic na obrazkach
  - omówienie definicji : przewodnik, turniej, kolekcja, płetwonurek, wizytówka
  - części mowy - rzeczowniki, przymiotniki 
  - wykonanie kartki z okazji Dnia Mamy 
   
  W klasie wykonaliśmy :
  Karta ćwiczeń oraz podręcznik - lekcja 30. 
   
  Praca domowa : 
  czytamy . 
  - wykonaj opis : chłopcy - moje ulubione danie ; dziewczynki -ulubione perfumy mojej mamy ( wzór wklejony w zeszycie ) 
   
  Bardzo proszę, aby uczniowie przynieśli na sobotnie zajęcia książki z biblioteki szkolnej ( jeżeli mają w domach) . • tag_faces2B

  Przebieg zajęć   13.05.2023

  Lekcja 30

  Temat:  Dzień Europy.

  ·         uzupełnianie zdań;

  ·         film edukacyjny Europa a Unia Europejska;

  ·         kraje UE;

  ·         sąsiedzi Polski;

  ·         flagi państw sąsiadujących i flaga UE i mapa - ćwiczeenia;

  ·         czytanie ze rozumieniem;

  ·         Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych;

  ·         Opis przedmiotu  - jak konstruować wypowiedzi pisemne;

   

   

              Podręcznik:  s. 64 -65;

       Ćwiczenia:   s. 42 - 46

   

  Do domu:

  1.       Napiszę w zeszycie opis ulubionego przedmiotu wg wzoru z lekcji .

  2.       Czytamy książki.
 • tag_faces3A

  Zadanie domowe

  Poćwiczę piosenkę za zakończenie roku szkolnego. Link do piosenki wysłałam rodzicom na email. 

  Uczniowie, którzy zgłosili się do występu, proszę również nauczyć się wierszy na pamieć na sobotę.

  Dla chętnych

  Ćwiczymy ortografię od str 68 w naszych ćwiczeniach.

  p. Weronika
 • tag_faces3B

  Sobota 03.06.2023 

  Temat: Wakacje tuż-tuż. Przygotowujemy się do podróży.

  1. Próba do przedstawienia z okazji zakończenia roku szkolnego
  2. Przerwa na drugie śniadanie 
  3. Wyjście na boisko szkolne
  4. Czytanie ze zrozumieniem i wprowadzenie do tematu podróży oraz bezpiecznego spędzania czasu 
  5. Notatka do zeszytu i tworzenie mapy myśli na temat podróży i zbliżających się wakacji
  6. Praca w ćwiczeniach + półroczna ocena zeszytów 

  Ważne:  
  Proszę aby wszyscy uczniowie byli ubrani na galowo, ponieważ cała klasa będzie brała udział w akademii (dziewczynki białe bluzeczki i ciemne spódniczki, chłopcy biała koszula i ciemne spodnie). Przypominam, że w najbliższą sobotę nie będzie już zajęć dodatkowych. 

  Proszę o ćwiczenie swoich ról i piosenek. 

  https://www.youtube.com/watch?v=mMQPIeoc_Mo 
  https://www.youtube.com/watch?v=uuTLudZ_EEA 

  Pozdrawiam, Kinga Mastej 
 • tag_faces4A

  Język polski

  Na lekcjach języka polskiego w klasie 4a przeczytaliśmy fragment opowiadania " Napiszę  książkę o III b, ale na pewno nie sama..." ze stron 272- 275. Zastanowiliśmy się, kto jest narratorem opowiadania i wskazaliśmy fragmenty tekstu uzasadniające to, że narrator jest jednocześnie bohaterem opowiadania. Wskazaliśmy w tekście opis chłopca oraz nazwaliśmy jego cechy charakteru. Zapoznaliśmy się ze wskazówkami dla piszącego list ( str. 276). Następnie napisaliśmy list do głównego bohatera, który jest ciężko chory, pamiętając o wszystkich elementach listu ( miejsce i data napisania listu, nagłówek, zwroty do adresata pisane wielką literą, akapity, formuła pożegnania, podpis). W zeszycie ćwiczeń wykonaliśmy zadanie 69 ze strony 37 ( wpisywanie zwrotów grzecznościowych wielką literą ), zad. 72 ze strony 38 ( adresowanie koperty), zad. 73 ( łączenie pasujących do siebie formuł rozpoczynających i kończących list, dopadowując styl do adresata). Na stronie 39 w zadaniu 74 wskazaliśmy wyrazy, które możemy stosować wyłącznie w listach do rówieśników, w zad. 75 wyjaśniliśmy skróty stosowane w listach. Na koniec poprawiliśmy błędy w wiadomości SMS wynikające z pośpiechu oraz wyjaśniliśmy zastosowane skróty i znaki.

   

  Kolejnym tematem były określenia podmiotu i orzeczenia. Zapisaliśmy definicję określeń. Podzieliliśmy je na określenia podmiotu i określenia orzeczenia. Dowiedzieliśmy się, które określenia należą do grupy podmiotu, a które do grupy orzeczenia.W zeszycie ćwiczeń w zad.135 ze strony 131 łączyliśmy podmioty z orzeczeniami, a następnie ( w zadaniu 136 ze strony 132) uzupełnialiśmy zdania jednym określeniem. Rozwijaliśmy zdania, dodając kolejne określenia ( zad. 137,  str. 132), uzupełnialiśmy zdania odpowiednimi określeniami ( zad.138, str. 133).

   


  Historia

  Zadanie domowe z historii: Przygotuję się do podsumowania wiadomości 

  ( pomocne pytania ze strony 110).

   


  Elementy biologiczno-chemiczne

  Temat: Zajęcia z mikroskopowania

  -przypomnienie zasad posługiwania się mikroskopem

  - przygotowanie mikroskopu do pracy

  - poznajemy metody przygotowania preparatów mikroskopowych świeżych

  - obserwacja preparatów wykonanych z liścia spichrzowego cebuli

  - sporządzamy wspólnie szkic obrazu widzianego pod mikroskopem i określenie kształu komórek cebuli

  - wprowadzenie pojęcia : komórkanajmniejszego elementu który buduje żywe organizmy.
 • tag_faces4B

  Język polski

  Przebieg zajęć:

  Temat: Opis pana Kleksa.

  -Omówienie planu opisu (wstęp, rozwinięcie, zakończenie i co zawierają).

  -Ustalenie schematu opisu.

  -Wstępne ustalenie opisu głównego bohatera omawianej lektury.

  Temat: Bądź bezbłędny! – pisownia wyrazów z „ch” i „h” (dwie godziny lekcyjne).

  -Podział klasy na cztery grupy. Udział uczniów w zabawie językowej.

  -Przypomnienie wcześniej poznanych reguł pisowni.

  -Zapisanie notatek.

  -Wykonanie szeregu ćwiczeń.

   

  Praca domowa:

  ·         Brak pracy domowej.

   


  Historia

  Na lekcji historii w klasie 4b zapoznaliśmy się z sylwetką Tadeusza Kościuszki, przywódcy powstania kościuszkowskiego. Omówiliśmy przyczyny, przebieg powstania ( bitwa pod Grunwaldem- zwycięstwo kosynierów, przegrana w bitwie pod Maciejowicami) oraz jego skutki ( upadek powstania, III rozbiór Polski). Pracowaliśmy z kartami pracy, na mapie zaznaczaliśmy obszary zagarnięte przez agresorów ( Rosję, Austrię i Prusy) podczas III rozbioru. Korzystaliśmy z danych ( powierzchnia i ludność Rzeczpospolitej, która znalazła się pod panowaniem poszczególnych zaborców). Omówiliśmy kopię obrazu przedstawiająca bitwę pod Grunwaldem. Wspomnieliśmy chłopskiego bohatera- Wojciecha Bartosa. Określaliśmy chronologię zdarzeń przed, w trakcie i po upadku powstania kościuszkowskiego. Temat w podręczniku na stronach 89- 94.

  Na kolejnej lekcji historii dowiedzieliśmy się, gdzie i kiedy powstały Legiony Polskie oraz kto je założył. Poznaliśmy historię powstania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 została oficjalnym hymnem narodowym, znanym pod nazwą  "Mazurek Dąbrowskiego ". Omówiliśmy postacie i wydarzenia występujące w hymnie narodowym. Na karcie pracy podpisywaliśmy polskie symbole narodowe, przypisywaliśmy fragmentom tekstu hymnu numery zwrotek, z których pochodzą i uzupełnialiśmy inne informacje dotyczące Legionow Polskich oraz humnu " Mazurek Dabrowskiego". 

   

  Zadanie domowe dla chętnych 

  Wyjaśnię, dlaczego Tadeusz Kościuszko jest uważany za bohatera Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.


  Elementy biologiczno-chemiczne

  Temat: Zajęcia z mikroskopowania

  -przypomnienie zasad posługiwania się mikroskopem

  - przygotowanie mikroskopu do pracy

  - poznajemy metody przygotowania preparatów mikroskopowych świeżych

  - obserwacja preparatów wykonanych z liścia spichrzowego cebuli

  - sporządzamy wspólnie szkic obrazu widzianego pod mikroskopem i określenie kształu komórek cebuli

  - wprowadzenie pojęcia : komórkanajmniejszego elementu który buduje żywe organizmy.
 • tag_faces5A

  Język polski

  Przebieg zajęć:

  Temat: Charakteryzujemy bohaterów lektury.

  -Kategorie bohaterów (tytułowy, główny / pierwszoplanowy, drugoplanowy, bohater epizodyczny, pozytywny, negatywny).

  -Praca nad krótkimi opisami wybranych bohaterów.

  -Samodzielne wykonanie notatek graficznych (Kajko, Kokosz, Mirmił, Hegemon).

   Temat: Wokół słowa „rodzina” - wizyta w klasie siódmej.

  -Podanie skojarzeń ze słowem „rodzina”.

  -Zapoznanie uczniów z językowymi ciekawostkami na temat słów „matka” i „ojciec”.

  - Przypomnienie, co to jest rodzina wyrazów. Tworzenie rodziny wyrazu „rodzina”.

  - Rozróżnianie nazw pokrewieństwa.

   

  Praca domowa

  ·         Brak pracy domowej.


  Elementy biologiczno-chemiczne

  Temat: Budowa i funkcja układu nerwowego człowieka

  - omawiamy rolę układu nerwowego w organiżmie człowieka- odpowiada za działanie wszystkich układów oraz odbiera bodżce z otoczenia i wnętrza organizmu.

  - wymieniamy i oznaczamy na schemacie elementy budowy układu nerwowego: mózg, móżdżek, rdzeń kręgowy i nerwy obwodowe

  - układ nerwowy jest zbudowany z komórek nerwowych


  Historia

  Temat: Średniowieczna wieś i jej mieszkańcy.

   

  - powstawanie wsi i ich charakterystyka;

  - mieszkańcy wsi i ich zajęcia;

  - wiejskie życie;

   

  Praca domowa

   

  Wymień trzy narzędzia jakimi posługiwali się mieszkańcy średniowiecznej wsi.
 • tag_faces5B

  Język polski

  Temat: Różne rodzaje orzeczeń.

  1. Przypomnienie wiadomości o podmiocie.
  2. Co to jest orzeczenie i jakie wyróżniamy dwa rodzaje orzeczeń.
  3. Wykonanie ćwiczeń 103, 104 i 105 z zeszytu ćwiczeń, s.163-164.

  zadanie domowe

  Proszę wykonać ćwiczenie 106 z zeszytu ćwiczeń, s.164.

   

  Temat: Co to jest instrukcja?

  1. Wyjaśnienie słowa 'instrukcja'
  2. Zapoznanie się ze wskazówkami piszącego instrukcję - podręcznik, s.72.
  3. Wykonanie ćwiczeń 23, 24, 26 i 29 z zeszytu ćwiczeń, s.15-17.

  zadanie domowe

  Proszę wykonać ćwiczenie 22 z zeszytu ćwiczeń, s.14.

   

  Temat: Jakie środki poetyckie zastosował Julian Tuwim w wierszu "Mowa ptaków"?

  1. Wysłuchanie wiersza Juliana Tuwima "Mowa ptaków" w wykonaniu Piotra Fronczewskiego.
  2. Odczytanie na głos wiersza z podręcznika, s.224.
  3. Zapoznanie się z 'wyrazem dźwiękonaśladowczym' oraz 'dźwiękonaśladownictwem' - podręcznik, s.226.
  4. Wypisanie z wiersza wyrazów nazywających różne dźwięki i odgłosy.
  5. Wypisanie z wiersza wyrazów naśladujących brzmieniem dźwięki naturalne.
  6. Wykonanie ćwiczeń 42, 43 i 46 z zeszytu ćwiczeń, s.75-77.

  zadanie domowe

  Proszę nauczyć się pisowni następujących wyrazów: cóż, marzyć, posprzątać, pomyć, elementarz, repertuar, receptura, każdy, według, już.


  Historia

  Temat: Średniowieczna wieś i jej mieszkańcy.

   

  - powstawanie wsi i ich charakterystyka;

  - mieszkańcy wsi i ich zajęcia;

  - wiejskie życie;

   

  Praca domowa

   

  Wymień trzy narzędzia jakimi posługiwali się mieszkańcy średniowiecznej wsi.


  Elementy biologiczno-chemiczne

  Temat: Budowa i funkcja układu nerwowego człowieka

  - omawiamy rolę układu nerwowego w organiżmie człowieka- odpowiada za działanie wszystkich układów oraz odbiera bodżce z otoczenia i wnętrza organizmu.

  - wymieniamy i oznaczamy na schemacie elementy budowy układu nerwowego: mózg, móżdżek, rdzeń kręgowy i nerwy obwodowe

  - układ nerwowy jest zbudowany z komórek nerwowych

   
 • tag_faces6

  Język polski

  Temat: Redaguję notkę biograficzną.

  1. Odczytanie i omówienie tekstu "Nazywam się ... Maria Skłodowska-Curie" - podręcznik, s.150.
  2. Zapoznanie się z nowymi terminami: biografia i notatka biograficzna - podręcznik, s.152.
  3. Wykonanie ćwiczeń 54, 55, 57 i 58 z zeszytu ćwiczeń, s.38-41.

  zadanie domowe

  Dla chętnych: Zredaguj notatkę biograficzną o Marii Skłodowskiej-Curie.

   

  Temat: Cytuję.Przytaczam oryginalną wypowiedź.

  1. Co to jest 'cytat'?
  2. Podanie przykładu.
  3. Wykonanie ćwiczeń 46, 47, 48, 50 i 51 z zeszytu ćwiczeń, s.35-36.

  Temat: Narodziny pisma drogą do powstania książki. x2h

  1. Obejrzenie i omówienie filmu edukacyjnego: Byli sobie wynalazcy - Gutenberg i pismo.
  2. Odczytanie i omówienie tekstu Władysława Kopalińskiego "Opowieść o książce" - podręcznik, s230.
  3. Zapoznanie się z etapami rozwoju pisma i książki - podręcznik, s.234-235.
  4. Krótka notatka.
  5. Próby pisania piórem gęsim.
  6. Wykonywanie plakatu zachęcającego do czytania książek.

  zadanie domowe

  Proszę dokończyć plakat i przynieść na ostatnie zajęcia lekcyjne 😉


  Elementy biologiczno-chemiczne

  Temat: Budowa i funkcja układu nerwowego człowieka

  - omawiamy rolę układu nerwowego w organiżmie człowieka- odpowiada za działanie wszystkich układów oraz odbiera bodżce z otoczenia i wnętrza organizmu.

  - wymieniamy i oznaczamy na schemacie elementy budowy układu nerwowego: mózg, móżdżek, rdzeń kręgowy i nerwy obwodowe

  - układ nerwowy jest zbudowany z komórek nerwowych


  Historia

  Temat: Rozbiory Polski.

   

  - przyczyny upadku Polski;

  - rozbiory Polski;

  - insurekcja kościuszkowska;

   

   

  Praca domowa

   

  Dlaczego Austria nie uczestniczyła w II rozbiorze Polski?
 • tag_faces7

  Język polski

  Temat: Czym się różnią homonimy od homofonów?

  Przebieg lekcji:

  - Zapoznanie uczniów z pojęciami: homonim i homofon.

  - Ćwiczenia w rozpoznawaniu homonimów i homofonów- zad. 1, 3, 4 s.  306, zad. 6, 9 s. 307.

  Brak pracy domowej.

  Jeśli ktoś jeszcze ma w domu lekturę "Pan Samochodzik i templariusze", to proszę ją przynieść w najbliższą sobotę. 

   


  Zajęcia biologiczno-chemiczne

  Temat: Budowa i funkcja układu nerwowego człowieka

  - omawiamy rolę układu nerwowego w organiżmie człowieka- odpowiada za działanie wszystkich układów oraz odbiera bodżce z otoczenia i wnętrza organizmu.

  - wymieniamy i oznaczamy na schemacie elementy budowy układu nerwowego: mózg, móżdżek, rdzeń kręgowy i nerwy obwodowe

  - układ nerwowy jest zbudowany z komórek nerwowych- omawiamy działanie impulsu nerwowego między neuronami.

  - poznajemy definicję synapsy:szczególny rodzaj połączenia miedzy komórkami nerwowymi

   

  Temat: "Główka pracuje" czynności ośrodkowego układu nerwowego- projekt klasowy

  - Podział klasy na grupy i przydzielenie zadań do opracowania w formie infografiki:

  1. Budowa i funkcja mózgowia

  2. Płaty kory mózgowej i ich funkcja

  3. Funkcje lewej i prawej półkuli mózgu


  Historia

  Na lekcji historii przypomnieliśmy sobie, jak wygądały granice Polski po II wojnie światowej oraz przeanalizowaliśmy okres PRL aż do jego schyłku- działalności NSZZ " Solidarność", obrady Okrągłego Stołu, wybór kardynała Wojtyły na papieża, Jesień Ludów- proces przemian ustrojowych w bloku wschodnim, który doprowadził do obalenia komunizmu ( wolne wybory do Senatu, kontraktowe do Sejmu, wybory prezydenckie w Polsce, zburzenie muru berlińskiego, połączenie Niemiec, rozpad ZSRS, aksamitna rewolucja oraz rozpad Czechosłowacji). Uzupełnialiśmy karty pracy dotyczące tych wydarzeń. Rozmawialiśmy o tym, co kojarzy nam się z PRL-em.
 • tag_faces8

  Język polski

  Temat: Początki państwa polskiego, czyli trochę historii na języku polskim

  Przebieg lekcji:

  - Przypomnienie treści legend związanych z początkami państwa polskiego- „O Lechu, Czechu i Rusie”, „O smoku wawelskim”, „O powstaniu Warszawy”, „O Popielu, którego zjadły myszy”.

  - Opracowanie na podstawie otrzymanych materiałów i przeprowadzenie krótkiej lekcji dla koleżanek i kolegów- praca w grupach:

  Gr.1- Jak powstało państwo polskie

  Gr.2- Bolesław Krzywousty- władca rycerski

  Gr.3- Ostatni Piastowie- Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki

  Gr.4- Jadwiga i Jagiełło. Chrzest Litwy i unia

  - Podsumowanie i ocena pracy uczniów.

   

  Brak pracy domowej.


  Zajęcia biologiczno-chemiczne

  Temat: "Główka pracuje" czynności ośrodkowego układu nerwowego- projekt klasowy

   

  - Podział klasy na grupy i przydzielenie zadań do opracowania w formie infografiki:

  1. Budowa i funkcja mózgowia

  2. Płaty kory mózgowej i ich funkcja

  3. Funkcje lewej i prawej półkuli mózgu


  Historia

  Temat: Historia muzyki.

   

  - ewolucja i charakterystyka muzyki na przestrzeni dziejów;

  - instrumenty muzyczne;

  - współczesna muzyka;
 • tag_facesFakultety dla licealistów

  Język polski

  Temat: Początki państwa polskiego, czyli trochę historii na języku polskim

  Przebieg lekcji:

  - Przypomnienie treści legend związanych z początkami państwa polskiego- „O Lechu, Czechu i Rusie”, „O smoku wawelskim”, „O powstaniu Warszawy”, „O Popielu, którego zjadły myszy”.

  - Opracowanie na podstawie otrzymanych materiałów i przeprowadzenie krótkiej lekcji dla koleżanek i kolegów- praca w grupach:

  Gr.1- Jak powstało państwo polskie

  Gr.2- Bolesław Krzywousty- władca rycerski

  Gr.3- Ostatni Piastowie- Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki

  Gr.4- Jadwiga i Jagiełło. Chrzest Litwy i unia

  - Podsumowanie i ocena pracy uczniów.

   

  Brak pracy domowej.


  Zajęcia biologiczno-chemiczne

  Temat: "Główka pracuje" czynności ośrodkowego układu nerwowego- projekt klasowy

   

  - Podział klasy na grupy i przydzielenie zadań do opracowania w formie infografiki:

  1. Budowa i funkcja mózgowia

  2. Płaty kory mózgowej i ich funkcja

  3. Funkcje lewej i prawej półkuli mózgu


  Historia

  Temat: Historia muzyki.

   

  - ewolucja i charakterystyka muzyki na przestrzeni dziejów;

  - instrumenty muzyczne;

  - współczesna muzyka;
WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia