Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Przygotowanie do matury z języka polskiego

w Polskiej Akademii Wiedzy

Informacje na temat warsztatów z języka polskiego i zapisy na rok szkolny 2024/2025:

Małgorzata Rosek 

tel. 0872 55 99 18

poniedziałek - piątek godz.13.00 do 16.00

sobota - 9.00 do 16.00

 

e-mail: info@szkolapak.com

 

Pierwsze zajęcia z języka polskiego dla maturzystów w roku szkolnym 2024/2025 odbędą się 14 września 2024 r.

 

 

 

Warsztaty z języka polskiego dla maturzystów w roku szkolnym 2023/2024

W Polskiej Akademii Wiedzy co sobotę odbywają się warsztaty przygotowujące uczniów do matury z języka polskiego w Irlandii. Za nami kolejny rok nauki, więc pora na krótkie podsumowanie i jednoczesne zachęcenie niezdecydowanych, aby dołączyli do nas w przyszłym roku szkolnym.

Egzamin maturalny z języka polskiego w Irlandii odbywa się na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Sprawdzane są następujące umiejętności: rozumienie tekstów pisanych, rozumienie ze słuchu, redagowanie wypowiedzi pisemnych oraz mówienie. Nasze zajęcia zorganizowane są tak, aby jak najlepiej przygotować uczniów do każdej z tych części.

Lekcje skupione są zawsze wokół jakiegoś tematu. W tym roku szkolnym były to na przykład podróże i sławni polscy podróżnicy, teatr, kino, malarstwo, media społecznościowe, moda, polskie tradycje wielkanocne. Najpierw zbieramy słownictwo wokół danego zagadnienia, definiujemy związki frazeologiczne, tworzymy rodziny wyrazów. Później czytamy teksty powiązane z omawianym tematem. Ćwiczymy też słuchanie oraz redagowanie takich wypowiedzi, które pojawiają się na egzaminie maturalnym, np. kartka z pamiętnika, blog, e-mail. Nie brakuje też ćwiczeń gramatycznych i ortograficznych.

Podczas warsztatów uczniowie gromadzą prace do portfolio językowego. Jest ono wymagane na egzaminie ustnym, który odbywa się przed Wielkanocą. W tym roku szkolnym uczniowie przygotowywali na przykład plakaty prezentujące kraje, które chcieliby zwiedzić czy ulotki opisujące miejsca w Polsce wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jednym z zadań było też wykonanie projektu na temat zapożyczeń w języku polskim. Na zdjęciach można obejrzeć przykładowe prace uczniów.  

Zachęcamy do wybrania języka polskiego na maturze, bo to możliwość zdobycia dodatkowych punktów, a udział w naszych warsztatach to okazja do pielęgnowania języka ojczystego i poszerzenia wiedzy na temat Polski, jej historii, kultury i tradycji.