Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Logopeda - Grzeczność językowa  

"Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą.
Niełatwą, bo nie na tym kończy się, jak nogą
Zręcznie wierzgnąć, z uśmiechem witać lada kogo;
Bo taka grzeczność modna, zda mi się kupiecka,
Ale nie staropolska, ani też szlachecka.
Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna;
Bo nie jest bez grzeczności i miłość dziecinna,
I wzgląd męża dla żony przy ludziach, i pana
Dla sług swoich, a w każdej jest pewna odmiana.
Trzeba się długo uczyć, ażeby nie zbłądzić
I każdemu powinną uczciwość wyrządzić.

 

(…)

 

Grzeczność nie jest rzeczą małą:
Kiedy się człowiek uczy ważyć, jak przystało,
Drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje,
Wtenczas i swoją ważność zarazem poznaje:
Jak na szalach, żebyśmy nasz ciężar poznali,
Musim kogoś posadzić na przeciwnej szali."

 

Adam Mickiewicz,"Pan Tadeusz", Księga I

  Grzeczność językowa  jest jednym z elementów grzeczności ogólnej (nazywanej też savoir-vivre’em, bon tonem, etykietą, zasadami dobrego wychowania, kodeksem towarzyskim). Jest to klasyczny zbiór form językowych, zachowań, przyporządkowanych w danej kulturze, określonym sytuacjom pozajęzykowym. Ważnym aspektem w nauczniu języka, jest zapozanie się z formami grzeczności ogólnej danego kraju. Poniższe nagranie przedstawia zwroty grzecznościowe używane w języku polskim. Dotyczą one sytuacji, kiedy nie zrozumieliśmy, co ktoś do nas powiedział.     mgr Milena Rakoczy neurologopeda fizjoterapeuta oligofrenopedagog
WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia