Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

18 Marca- Światowy Dzień Mózgu

Corocznie w trzecim tygodniu marca na całym świecie obchodzony jest Tydzień Świadomości Mózgu. Na zajęciach wprowadzających do lekcji o układzie nerwowym człowieka w klasie 4a I 4b postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się roli jaką pełni mózg. Okazało się że jest najbardziej skomplikowanym organem w ciele.Mózg jest podzielony na symetryczne półkule : lewą i prawą. Każda półkula odpowiada za przeciwną stronę ciała, więc prawa półkula kontroluje lewą rękę. Prawa półkula odbiera również informacje sensoryczne z lewej strony i odwrotnie. Powszechnie uważa się, że lewa półkula odpowiada za logiczne myślenie, a prawa za kreatywność. Te i wiele innych ciekawych funkcji mózgu  przedstawiają pięknie wykonane plakaty uczniów.

 

WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia