Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Kółko plastyczne dla dzieci młodszych - Lampion z makaronu Lasagne.

Makaron można wykorzystać nie tylko w kuchni ale także do... tworzenia lampionów. 
Każdy z naszych uczniów otrzymał cztery płaty makaronu lasagne i miał za zadanie dowolnie je udekorować farbkami lub mazakami. Po wyschnięciu makaronu za pomocą gorącego kleju sklejaliśmy ścianki lampionów na kształt prostopadłościanu. Dzieci tworząc piękne prace doskonalą swoje sprawności manualne, ćwiczą koncentrację oraz rozwijają zdolności twórcze. 

WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia