Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Porady logopedyczne - Kiedy do logopedy?

Często rodzice nie uświadamiają sobie tego, że ich dziecko ma wadę wymowy; są tak osłuchani z wymową dziecka, że nawet jeśli zniekształca ono mowę, to uważają to za normę. Inni natomiast wiedzą, że ich dziecko źle wymawia, ale cierpliwie czekają, aż „z tego wyrośnie”. Jednak początkowo nieznaczne trudności, jeśli nie są usunięte w porę, utrwalają się i z czasem stają się wadami wymowy.

 

W którym  momencie zdecydować się na wizytę u logopedy?

Zawsze wtedy, gdy:

  • dziecko 3- letnie ma problemy w porozumiewaniu się, komunikuje się z otoczeniem za pomocą gestów i sylab; mowa jest niezrozumiała dla innych;
  • dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby , bo na każdym etapie wiekowym jest to wada, która się nie wycofa samoistnie, a w przyszłości może spowodować seplenienie międzyzębowe;
  • niepokoją nas zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy;
  • istnieją wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy;
  • dziecko pod koniec 3 r.ż. nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y;
  • dziecko po ukończeniu 4 r.ż. zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne: „d” na „t” (np. zamiast domek mówi tomek), „w” na „f” (zamiast woda mówi fota), „g” na „k” (zamiast głowa mówi kłowa), „b” na „p” (zamiast buda mówi puta);
  • dziecko ma 4 lata i nie wymawia prawidłowo głosek: s, z, c, dz (zmiękcza je lub wymawia międzyzębowo); 
  • dziecko ma 5 lat i nie wymawia głosek: sz, ż, cz, dż ;
  • dziecko 6 – letnie nie wymawia  głoski „r” lub zamienia ją na głoskę „l” czy „j”.

Drodzy Rodzice!  Pamiętajcie!

 

1.     Zwracamy się do dziecka nie spieszczając wypowiadanych słów.

2.    Codziennie poświęcamy czas na rozmowę.

3.    Nie wymagamy zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek; dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicuje słuchowo dźwięki mowy.

4.    Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane na terapię logopedyczną pamiętamy, że nie polega ona tylko na przychodzeniu do logopedy.

5.    Dokładnie i systematycznie wypełniamy w domu zalecenia logopedy.

6.    Wykażmy cierpliwość jeśli dziecku coś nie wychodzi, nie zniechęcajmy się.


Logopeda mgr Paulina Chylińska

WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia