Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Fascynujące lekcje historii i kultury Polski z Fundacją Armenian Foundation

W sobotę, 30 października 2023 roku, Polska Akademia Wiedzy w Dublinie miała przyjemność gościć członków Fundacji Armenian Foundation, którzy przeprowadzili niezwykłe zajęcia historyczne dla naszych uczniów. Ten wyjątkowy projekt, zorganizowany we współpracy z Fundacją Armenian Foundation i finansowany przez KPRM, miał na celu rozwijanie kompetencji Polonii mieszkającej w Wielkiej Brytanii i Irlandii do pełnienia roli ambasadora polskości.

Tematycznie zajęcia skupiły się na demokratycznym dziedzictwie Polski, zwłaszcza Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w związku z przypadającą w 2023 roku 450. rocznicą pierwszej wolnej elekcji. Jest to wyjątkowy moment w historii Polski, który towarzyszył podpisaniu konfederacji warszawskiej, dokumentu wpisanego na listę UNESCO Pamięć Świata. Dla uczestników projektu była to doskonała okazja do zgłębienia historii, która kształtowała naszą tożsamość narodową.

Podczas zajęć dzieci miały okazję zapoznać się z różnymi metodami i narzędziami, które Polonia może wykorzystywać, aby budować wizerunek Polski jako kraju o pięknej i bogatej kulturze, tradycjach i historii. Przez spotkania z ekspertami, uczestnicy projektu odkrywali fascynujący świat Polski XVI-XVIII wieku, w tym niezwykle oryginalne stroje polskiej szlachty. Dla wielu dzieci możliwość przymierzenia tych historycznych kostiumów była niezwykle ekscytującym przeżyciem.

Projekt ten był także okazją do budowania więzi między Polonią, promowania naszej kultury i dziedzictwa oraz do rozwijania umiejętności, które pomogą młodym Polakom w budowaniu pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

Jesteśmy wdzięczni Fundacji Armenian Foundation za wspaniałą inicjatywę i zaangażowanie w edukację naszych uczniów. Dzięki takim projektom mamy nadzieję, że przekazywane dziedzictwo kulturowe zostanie zachowane i docenione przez młodsze pokolenia Polonii mieszkającej za granicą. To właśnie dzięki takim inicjatywom budujemy mosty między narodami i zachęcamy do pielęgnowania naszych korzeni.

WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia