Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Elektryzujący Motyl

Na zajęciach lekcyjnych w klasach ; 4a, 4b oraz w klasie 6 przyjrzeliśmy się bliżej zjawisku fizycznemu zwanym Elektrycznością Statyczną. Poprzez wykonanie eksperymentów polegających na pocieraniu wełnianą szmatką powierzchni balonu  i przyłożeniu go do drugiegu balonu uczniowie zauważyli , że balony lekko odpychają się od siebie. Natomiast balon naelektryzowany poprzez pocieranie szmatką i przyłożony do papierowych skrzydeł motyla którego uczniowie wykonali samodzielnie, lekko je przyciągał do siebie imitując ich ruch. Dlaczego tak się stało? Na to pytanie uczniowie próbowali odpowiedzieć samodzielnie i doszli do wniosku, iż balon lub inny dowolny przedmiot elektryzuje się poprzez pocieranie szmatką i gromadzi ładunek,który przyciąga lub odpycha przedmioty.Przedmioty wykonane z tego samego materiału zyskują taki sam ładunek elektryczny, a więc będą się odpychały. Podczas gdy przedmioty o przeciwnych ładunkach będą się przyciągały. Zabawy i szereg innych doświadczeń z elektrycznością statyczną uczniowie kontynuowali na kole chemiczno-fizycznym.

WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia