Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

Polimerowe Goo

Tematem który omawialiśmy i który cieszy się dużą popularnością są polimery i ich zdolność do tworzenia zaskakujących superlepkich mas plastycznych. Polimer występuje w postaci długich łańcuchów zbudowanych z powtarzających się jednostek a przykładem może być klej szkolny PVA. Pod wpływem związków boru wchodzących w skład niektórych produktów następuje proces sieciowania. Ten właśnie proces powoduje powstawanie substancji, którą przez jej konsystencję nazywamy potocznie "glutem" .

WЕДcz PolskД ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia