Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

 • POLSKA AKADEMIA WIEDZY W DUBLINIE im. A.MICKIEWICZA

  O'CONNELL SECONDARY SCHOOL
  North Richmond Street, Dublin 1
  www.szkolapak.com
  0872 55 99 18
 • DRODZY RODZICE !

  PRZED PAŃSTWEM WYBÓR SZKOŁY POLONIJNEJ DLA DZIECKA.

  Zachęcamy do wyboru Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie.
  Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej Wasze dzieci będą
  - poszerzać zakres przyswajanego języka o słownictwo, frazeologie oraz konstrukcje gramatyczne
  - poznawać w ciekawej formie literaturę, historię, geografię i kulturę polską
  - lepiej rozumieć kraj pochodzenia rodziców
  - przygotować się do matury z języka polskiego
  - skorzystać z szerokiej oferty bibliotecznej szkoły
  - uczęszczać na zajęcia z logopedą
 • OFERTA SZKOŁY

  Zajęcia obowiązkowe od godz. 9.00 do 13.15

  - przedszkole dla 3 – 4 latków
  - oddział przedszkolny dla 5 – 6 latków
  - edukacja wczesnoszkolna dla klas 1-3
  - nauczanie przedmiotowe dla klas 4 – 8 oraz liceum
  - przygotowanie do matury z języka polskiego

  Zajęcia dodatkowe od godz.13.20 do 15.00

  - koło plastyczne
  - koło sportowe
  - zajęcia chemiczno – fizyczne
  - język angielski dla rodziców
  - ZUMBA dla dzieci i rodziców ( zajęcia dopłacane przez rodziców)
  - klub LEGO (zajęcia dopłacane przez rodziców)
 • Organizujemy uroczystości, akademie, konkursy szkolne i polonijne.

 • Uczniowie wraz z nauczycielami redagują gazetkę szkolną.

 • Nasi uczniowie wyjeżdżają do Polski na obozy organizowane przez SENAT RP koordynowane przez Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA

 • Odwiedzamy też zaprzyjażnioną szkołę w Płońsku oraz gościmy w Irlandii uczniów i nauczycieli tej szkoły

 • ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ODWIEDZENIA NASZEJ

  STRONY WWW.SZKOLAPAK.COM

  ORAZ FACEBOOK

  ZAPRASZAMY !!!

 • tag_facesPrzedszkole
 • tag_faces0

  1. Przywitanie się z klasą, wprowadzenie dzieci do tematu zajęć
  2. Praca z książką do czytania strona 12.
  3. Rozmowa o dbaniu o zdrowie oraz higienie osobistej 
  4, Piszę i liczę strona 10,11,12. 
  5. Przerwa na drugie śniadanie
  6. Muzyka z rytmiką 
  7. Praca plastyczna z wykorzystaniem liści 
  8. Burza mózgów na temat wpływu sportu na nasze zdrowie
  9. Wyjście na boisko szkolne
  10. Wspólna rozgrzewka i tort przeszkód 
  11. Wręczenie medali ze "super sprawność" 

  Na następne zajęcia proszę przynieść książkę do czytania, piszę i liczę oraz karty pracy1.
  Proszę o podpisanie wszystkich książek uczniów oraz wyposażenie dzieci w piórniki. 

  Ćwiczymy czytanie:
  materiały do ćwiczeń prześlę Państwu drogą mailową.

  Akademia z okazji Święta Niepodległości  : 
  Proszę o ćwiczenie w domu, krótkich 3 zwrotek tekstu piosenki 

  Płynie Wisła płynie,
  po polskiej krainie,
  po polskiej krainie,
  A dopóki płynie,
  Polska nie zaginie.
  A dopóki płynie,
  Polska nie zaginie

  Płynie Wisła płynie,
  po polskiej krainie,
  po polskiej krainie,
  Zobaczyła Kraków,
  pewno go nie minie,
  zobaczyła Kraków,
  pewno go nie minie.

  Bo ten Naród polski
  ma ten urok w sobie,
  ma ten urok w sobie.
  Kto go raz pokochał,
  nie zapomni w grobie,
  kto go raz pokochał,
  nie zapomni w grobie. 
 • tag_faces1A

  Sobota 17 października 2020


  Przebieg zajęć:


  - Jesień: podsumowanie wiadomości o obecnej porze roku

  - Wprowadzenie do projektu: „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”, wybranie przez uczniów lektury oraz wykonanie rysunku przedstawiającego głównego bohatera

  -Wprowadzenie głoski u,ó

  - Przygotowanie i rozpoczęcie pracy w lekturnikach

  -muzyka- utrwalanie piosenek do szkolnej uroczystości

  -Głośne czytanie książki Szelmostwa lisa Witalisa J. Brzechwy oraz „Drzewo do samego nieba M. Terlikowskiej

  - wykonanie pracy plastycznej „Jesień w lesie” za pomocą kół


  -Wspólna praca w kartach pracy s. 46,50,51


  Praca domowa

  karty pracy

  zad. 1 s. 52

  zad.4 s. 57

  zad.5,6,7, s. 96

  Nauczę się wiersza wklejonego do zeszytu (część wspólna Pierwszaków)
 • tag_faces1B

  Przebieg zajęć:

   

  1. Ozdobiliśmy okładki naszych Lekturników. 

  2. Wykonaliśmy karty pracy i wkleiliśmy je do zeszytów.

  3. Ćwiczyliśmy układ taneczny z chustami.

  4. Pracowaliśmy z podręcznikiem. Wspólnie wykonaliśmy następujące  ćwiczenia;

  - str. 50-51 ćw. 2, 3, 4, 5, 6

  - str. 54-55 ćw. 2, 3, 4, 5,

  - str. 56 ćw. 2, 3

  - str. 57 ćw. 6

  5. Ćwiczyliśmy rozróżnianie samogłosek i spółgłosek oraz modeli dźwiękowych wybranych słów. 

  6. Wysłuchaliśmy listu od Hani i Henia pt. "Kłopotliwe bliźniaki", omówiliśmy jego treść i porozmawialiśmy o naszych prawach i obowiązkach. ,

  7. Na zajęciach muzycznych ćwiczyliśmy piosenki do Ślubowania.

   

  Praca domowa:

  W kartach pracy cz. 1 wykonaj:

  str. 52 ćw. 1,2

  str. 53. ćw. 3

  str. 56 ćw. 1

  oraz samodzielnie przeczytaj litery i sylaby z ćwiczenia 1 i 2 ze strony 90.

   

  Proszę o dalsze ćwiczenie tekstów piosenek i fragmentów wierszy.

   

  Do zobaczenia w sobotę!
 • tag_faces2A

  Przebieg zajęć 17 października 2020:

  DRZEWA

  - Wysłuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela "Drzewa " . 

  - Wyszukiwanie nazw drzew  i dopasowywanie ich do ilustracji, opis ustny wybranego drzewa.

  - Co nam dają drzewa?- ciekawostki

  - Co słychać w lesie nocą?- las i jego mieszkańcy.

  - Zachowanie w lesie - zasady.

  - Tam gdzie rosną rekordziści - prezentacja największych drzew.

  - " Mała chmurka w krainie drzew"  - opowiadanie wprowadzające w II edycję projektu " Lekturki spod chmurki".

  - Rzeczowniki - ćwiczenia utrwalające.  

  Na zajęciach pracowaliśmy : podręcznik część 1 - s. 46, 60 - 69, karty ćwiczeń s. 20 - 23, 47 - 49, 64 - 73.

  Praca do wykonania w domu :

  Ćwiczenia w czytaniu: 

  Podręcznik część 1 - 108 - 109.

  Ćwiczenia w pisaniu: karty ćwiczeń s. 72 ćw. 1,3,  s. 75 ćw. 4.

  Zadanie dla Mądrali: W najbliższej okolicy postaraj się poszukać drzewo lub drzewa , które Cię zachwycają np. największe, najbardziej kolorowe, o dziwnym kształcie itp. Poproś rodziców o zrobienie zdjęcia i przesłanie do mnie. Ja również postaram  podzielić się z Wami ciekawymi zdjęciami. Powodzenia! Miłego tygodnia! 
 • tag_faces2B

  Przebieg zajęć dn.   17-go października  2020 w kl.  2b

   

  Temat: Planowanie czasu. Zmysły.

   

  - Godzina –dużo czy mało?- planowanie czasu, uważne wysłuchanie wiersza „Co można zrobić w godzinę?”.  Wyjaśnienie powiedzeń: czas pędzi, czas się wlecze, iść z duchem czasu

  - Co to znaczy odpoczywać?-  ustne wypowiedzi uczniów na podstawie  własnych doświadczeń  oraz wysłuchanego listu od Hani i Henia,

  - ćwiczenia utrwalające i doskonalące pisownię wyrazów z „ę” w zakończeniach nazw czynności,

  - obliczenia zegarowe

  -   zmysły – wpisywanie nazw zmysłów, którymi poznajemy świat,

  - ciekawostki związane z naszymi  zmysłami

   

  Praca na zajęciach:

  Podręcznik cz. 1 –str. 28- 37

  Karty ćwiczeń cz. 1 - str. 28 - 34,  36- 38

   

  Praca domowa:

  Podręcznik cz. 1- poćwicz czytanie  str. 46;  dla chętnych str. 112-113 „Jesienny krajobraz”

  Karty ćwiczeń cz. 1-   zad. 1 str. 28,  zad. 4 str.35, zad. 1,2 str. 36

  *proszę przypomnieć nazwy miesięcy i nauczyć się alfabetu (Podręcznik str. 14-16) na 24 października –uczniowie napiszą krótki sprawdzian
 • tag_faces3A

  Temat : Jesień w drzwiach lasu. 

   

  - wiersz "Jeszcze troszkę lata " - analiza 

  - burza mózgu z wyrazem "las" 

  - omówienie warstw lasu , zwierzęta żyjące w lesie, roślinność 

  - opis wiewiórki

  - rzeczowniki w zadaniach

  - utrwalanie pisania i czytania 

  - tworzenie zdrobnień

  - układanie i zapisywanie zdań z rozsypanki wyrazowej 

  - dopasowanie obrazka do wyrazu 

   

  W klasie wykonaliśmy :

  karta ćwiczeń :

  ćw. 1,2,3,4 str. 36, 37

  ćw. 1,2,3,6 str. 38, 39

  ćw. 4,6 str. 19 ( praca samodzielna) 

  zeszyt 

  Podręcznik str. 48-51

   

  Praca domowa : 

  karta ćwiczeń :

  ćw. 5 str. 39

  ćw. 10, 11 str. 43

  Ułożyć 4 zdania w zeszycie , z wylosowanymi wyrazami które zapisane są w zeszycie. 

  podręcznik : poczytanka str. 124 - 125 

   

  bardzo proszę na przyszłą sobotę zabieramy ze sobą linijkę. 
 • tag_faces3B

  Przebieg zajęć 17 październik 2020

  Jaki jestem? Wady , zalety i moje emocje.

      •    muzyka - pieśni patriotyczne;

      •    Wady i zalety - jak pracować i zmieniać wady w zalety;

      •    Moje emocje i emocje innych;

      •    „Jaki jestem”-Analiza tekstu;

      •    „ó” na początku wyrazu - zasady i ćwiczenia ;

      •    „u” na końcu wyrazu, i na początku wyrazu - zasady i ćwiczenia;

      •    rzeczowniki - ćwiczenia;

  •    kto to jest i jak się czuje - określanie emocji na podstawie przykładowych obrazków;

  •     ćwiczenia ortograficzne; 

      •    matematyka: pojęcia matematyczne „ o X więcej, o Y mniej, zagadnienia jedności, dziesiątki i setki, pojęcia w prawo, w lewo, w górę, w dół, do przodu , do tylu;

  Podręcznik s. 34-42, 142, 143,144

  Ćwiczenia s. 26,28,29,92,93

  Zeszyt polski. 

  Do domu:

  Poczytam P.s 135 pt. „ Żaba”

  Nauczę się wyrazów do dyktanda. P. s. 140 ( całość ) ,141 ( wyrazy z „u” na początku i u na końcu wyrazu)

  Opis osoby ( przyjaciela , brata , siostry....) - w zeszycie wg P.s. 37
 • tag_faces4

  Matematyka

  Temat: Liczby naturalne

  1. Zapoznanie z pojéciem liczb naturalnych

  2. Ćwiczenia w tworzeniu liczb naturalnych

  3. Pojęcie jednostek, dziesiątek i setek

  4. Zapis słowny liczb

   

  Temat:Oś liczbowa

  1.Pojęcie osi liczbowej oraz zasady jej tworzenia.

  2. Bingo matematyczne

   

  Bardzo proszę żeby dzieci przynosiły na matematykę PRZYBORY SZKOLNE oraz ZESZYT W KRATKĘ

   

  PRACA DOMOWA

  Zeszyt ćwiczeń 

  strona 5, zad 6

  strona 6 zadanie 10


  Język polski

   

  Temat: Układamy plan utworu na podstawie czytanki "Nowa pani".

   

  1. Czytanie utworu przez uczniów.
  2. Co to jest planu utworu? - podręcznik, s. 47.
  3. Układanie planu fragmentu książki Magi Mag robi szum.
  4. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości z fonetyki (alfabet, sylaba, litera, głoska).

   

  Temat: Korzystamy ze słownika wyrazów bliskoznacznych.

   

  1. Rązwiązanie krzyżówki.
  2.  Wyjaśnienie czym są synonimy - podręcznik, s. 36.
  3. Omówienie budowy i przeznaczenia słownika wyrazów bliskoznacznych.
  4. Praca ze słownikiem - dobieranie synonimów do wyrazów. 
  5. Zaczęcie wykonywania ćwiczenia 24 z zeszytu ćwiczeń, s. 62.

  Zadanie domowe

  Proszę dokończyć ćwiczenie 24 z zeszytu ćwiczeń, s. 62.
 • tag_faces5

  Matematyka

  Temat: Zamiana jednostek miar i czasu -ćwiczenia

   

  Temat : Systemy zapisywania liczb


   

  Praca domowa

   

  Ćwiczenia str 6 zad 11

  str 8 zad15

  str 9 zad 2

  str 10 zad 3

  Proszę powtórzyć na następną lekcję zamianę jednostek (krótki sprawdzian)


  Język polski

   

  Temat: Odmieniamy czasowniki

  Przebieg zajęć:

  - Sprawdzenie pracy domowej, a następnie wpisanie czasowników z zadania domowego do tabeli- wprowadzenie pojęć: czas przeszły, teraźniejszy i przyszły.

  - Odmiana czasownika „umieć” w czasie teraźniejszym:

  l. poj.

  1. ja umiem

  2. ty umiesz

  3. on/ona/ono umie

   

  1. my umiemy

  2. wy umiecie

  3. oni/one umieją

   

  - ćwiczenia w odmianie czasowników przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej.

   

  Temat: Jak, gdzie, kiedy- spotkanie z przysłówkiem

   

  Przebieg zajęć:

  - Wyszukiwanie określeń do wyrazów „huśtawka” i „huśtać się”. Uświadomienie uczniom, że określeniami czasownika są przysłówki, tak jak określeniami rzeczownika są przymiotniki.

  Huśtawka (jaka?)- drewniana, duża, czerwona, szeroka    - PRZYMIOTNIKI

  Huśtać się (jak?) – wysoko, wolno, szybko, często

                  (gdzie?)- daleko, blisko, wszędzie                    - PRZYSŁÓWKI

                  (kiedy?) wczoraj, dziś, jutro, wkrótce, zaraz

  - Ćwiczenia w tworzeniu przysłówków od podanych przymiotników, np. ładny (przymiotnik)- ładnie (przysłówek).

   

  Temat: Czego uczą nas bajki Ignacego Krasickiego?

   

  Przypomnienie z klasy 4 informacji na temat baśni i jej cech gatunkowych. Zwrócenie uwagi to, że baśnie potocznie nazywane są bajkami, choć bajka to odrębny gatunek literacki.

  - Zapoznanie uczniów z sylwetką Ignacego Krasickiego (s. 54- 55).

  - Głośne czytanie bajek- „Kruk i lis”, „Mądry i głupi”, „Słowik i szczygieł”, „Ptaszki w klatce” (s. 51-52).

  - Wyjaśnienie niezrozumiałych słów. Omówienie utworów- zad. 1-3 (s. 52)

  - Wprowadzenie pojęć „bajka” i „morał” (s. 53). Określenie, czego uczą nas bajki i. Krasickiego.

  - Układanie krótkich wierszyków o zwierzętach- samodzielna praca uczniów.

   

   Praca domowa: ćw. 21 s. 124, ćw. 22, 23 s. 125, ćw. 21, 23, 24 s. 65 (Zeszyt ćwiczeń).

   
  Elementy Biologiczno-Chemiczne

   

  Temat :Choroby Układu Wydalniczego oraz zasady ich profilaktyki cd.

   

  Temat: Wielcy Ludzie- Maria Skłodowska Curie

   

  - Krótka Pogadanka wprowadzająca na temat wybitnej postaci świata nauki

  - Film przedstawiający historię życia i pracy Marii Skłodowskiej Curie

  - Dyskusja po filmie, pytania i kilka ciekawostek z życia Marii Skłodowskiej Curie

  - Wspólnie pracujemy nad chronologią najważniejszych wydarzeń z życia i pracy naukowej Marii Curie, pomocne są zdjęcia z tego okresu

  -  Na podstawie zebranych i usystematyzowanych informacji tworzymy notatkę do zeszytu w postaci Komiksu opatrzonego krótkimi opisami.

   

  Zadanie Domowe:

  Dokończ Komiks-  pokoloruj swoje szkice oraz usupełnij opisy. Praca jest na ocenę
 • tag_faces6

  Matematyka

  Temat: Działania na liczbach naturalnych

   

  Praca domowa

  Ćwiczenia str 10 zad7

  str 11 zad 9 i 11


  Elementy Biologiczno-Chemiczne

  Temat : Choroby Układu Wydalniczego oraz zasady ich profilaktyki cd.


  Język polski

   

  Przebieg lekcji

  Temat: Podmiot i orzeczenie.

  - Przypomnienie poznanych części mowy.

  - Wprowadzenie pojęć podmiotu orzeczenia.

  - Wykonanie szeregu ćwiczeń.

  - Pojęcia związku głównegookreśleńgrupy pomiotu i orzeczenia.

  - Ćwiczenia utrwalające.

  Temat: Orfeusz i Eurydyka – redagujemy plan wydarzeń.

  - Czytanie ze zrozumieniem tekstu Wandy Markowskiej pt. „Orfeusz i Eurydyka”.

  - Przypomnienie informacji na temat mitu jako gatunku literackiego.

  - Wskazanie różnic między mitem a legendą oraz baśnią.

  Wspólne redagowanie odtwórczego, ramowego planu wydarzeń w postaci równoważników zdań.

   

  Praca domowa

  • Skorzystaj z dostępnych źródeł i wypisz do zeszytu 5 związków frazeologicznych pochodzących z mitologii. Wytłumacz ich znaczenie.
  • Zapamiętaj informacje z lekcji (podmiot, orzeczenie, określenia, grupa podmiotu, grupa orzeczenia), które znajdują się w zeszycie. • tag_faces7

  Matematyka

  Temat: Liczby pierwsze i liczby złożone  Praca domowa

  Proszę utrwalić zasady dzielenia przez 2,3,4,5,6,8,10


  Język polski

   

  Przebieg lekcji

  Temat: Obraz Boga i świata pełnego harmonii w pieśni J. Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie”.

  - Wypisanie przez uczniów elementów otaczającego nas świata, za które są wdzięczni i chcieliby podziękować. Rozmowa.

  - Odsłuchanie wzorcowej recytacji pieśni J. Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie”.

  - Wyjaśnienie niezrozumiałych zwrotów, słów, wyrażeń.

  - Określenie nadawcy wypowiedzi poetyckiej i jej adresata.

  - Wyszukanie występujących w utworze środków stylistycznych.

  - Wskazanie cech gatunkowych hymnu.

  - Określenie obrazu Boga i świata przedstawionego w tekście.

  - Omówienie roli człowieka, jego stosunku do Boga.
  Temat: Tryby i aspekt czasownika – powtórzenie.

  - Przypomnienie pojęcia aspekt dokonany (dk) niedokonany (ndk), podanie skrótów stosowanych w słownikach.

  - Krótka charakterystyka czasowników dokonanych i niedokonanych.  

  - Wykonanie szeregu ćwiczeń.

  - Odmiana czasowników w różnych trybach.

  - Przypomnienie trybu orzekającego, rozkazującego i przypuszczającego.

  Zwrócenie uwagi na pisownię „nie” i ‘by” z czasownikami.

   Praca domowa:

  • Przeczytaj „Dziady cz.II” A. Mickiewicza.

  ·Napisz 3 zdania, każde w innym trybie (oznajmującym, przypuszczającym, rozkazującym) wykorzystując następujące słowa: grać, piłka.

  ·Podaj formy dokonane czasowników: kopały, szył, zielenił, słuchali, drukowaliśmy.
 • tag_faces8

  Matematyka

   

  Temat: Pierwiastek z iloczynu i ilorazu

  Wyłączanie czynnika spod pierwiastka

   

  1. Sprawdzenie i omówienie pracy domowej

  2. Ćwiczenia w obliczaniu pierwiastka  z iloczynu i ilorazu

  3. Bingo matematyczne

   

  Praca domowa

  Ćwiczenia

   str10 zad 4

  str 12 zad 9

  str 12 zad 11 a,b,e,f

  str 12 zad 12 a -d


  Język polski

   

  Temat: Czym jest mała ojczyzna?

  1. Formułowanie zwrotów: ojczyzna/mała ojczyzna.
   Wskazanie podobieństw i różnic zachodzących między desygnatami tych zwrotów.
  2. Czytanie artykułu Mała ojczyzna. 
  3. Dzielenie elementów definicji na konkretne i niematerialne.
  4. Analizowanie kompozycji artykułu.
  5. Rodzaje argumentów i wyszukanie ich przykładów w tekście.

  Temat: O miłości Erosa i Psyche.

  1. Oglądanie reprodukcji obrazów i rzeźb. 
  2. Wykonywanie ćwiczeń językowych skupionych wokół słowa miłość.
  3. Czytanie tekstu. Tytułowanie wyodrębnionych części.
  4. Gromadzenie informacji o tym kim był Eros w wyobrażeniach różnych ludów.
  5. Wyjaśnienie frazeologizmów związanych z pojęciem miłość
   (miłóść od pierwszego wejrzenia, miłość do grobowej deski, młodzieńcza miłość).
  6. Ustalenie, kogo lub co można obdarzyć miłością.

  Temat: Czy istnieje szczęśliwa miłość?

  1. Wymienianie cech prawdziwej miłości. Jaki byłby człowiek bez miłości?
  2. Uzupełnianie mapy mentalnej, zapisywanie nazw uczuć kojarzonych z: miłością szczęśliwą i miłością nieszczęśliwą.
  3. Czytanie tekstu wiersza. Określanie jego tematu - podręcznik, s. 46, polecenie 1.
  4. Zaznaczanie wersów lub ich fragmentów, które zawierają pytania. Na ich podstawie formułowane zostają te pytania własnymi słowami.
  5. Ustalanie w czyim imieniu osoba mówiąca zadaje te pytania.
  6. Rozważanie, jaki jest stosunek osoby mówiącej do postawy ujawniającej się w pytaniach (podręcznik, s. 46 polecenie 4).
  7. Rozważenie problemu: Dlaczego miłość szczęśliwa budzi w wielu ludziach postawę niechęci?
  8. Odpowiedzenie na pytanie: Od czego zależy, osiągnięcie, przeżycie szczęśliwej miłości? (podręcznik, s. 46, polecenie 7).

  Zadanie domowe

  Proszę, stwórzcie antologię dzieł literackich, których głównym tematem jest miłość.
 • tag_facesFakultety dla licealistów

  Matematyka

  Zajęcia z matematyki dla uczniów liceum będą formą powtórzenia materiału przed egzaminami Junior Certificate i Leaving Certificate (w zależności od poziomu uczniów)

   

  Temat: Rozkład wielomianów na czynniki (factorising)

   

  Praca domowa 

   

  brak

   


  Elementy Biologiczno-Chemiczne

  Temat : Sprawdź się! Powtórka wiadomości.Układ wydalniczy.
  Temat: Badania Marii Skłodowskiej- Curie nad promieniotwórczością.
   
  - Wyjaśnienie pojęcia promieniotwórczość, promieniotwórczość naturalna i sztuczna
  -  Omówienie typów promieniowania ( alfa, beta i gamma) oraz ich przenikliwości
  - Praktyczne zastosowanie promieniowania sztucznego w medycynie diagnostycznej, leczeniu nowotworów
  - Przybliżenie postaci wybitnej polskiej noblistki - film przedstawiający historię życia i pracy Marii Skłodowskiej Curie  nad promieniotwórczością.
  - Dyskusja po filmie, pytania i kilka ciekawostek z życia Marii Skłodowskiej Curie
   
  Praca domowa : Dla Chętnych
   
  Na podstawie zebranych i usystematyzowanych informacji na lekcji lub własnych źródeł wykonaj  rysunek kojarzący się z postacią Marii Skłodowskiej  lub komiks przedstawiający jej  życie i pracę.
   
   
   

  Język polski

   

  Temat: Motyw biblijnej wieży Babel w różnych tekstach kultury
  - Komunikacja językowa- sprawdzian wiadomości i umiejętności.

  - Zdefiniowanie słowa „wieża”; wyjaśnienie, czym różnią się słowa „wieża” i „wieżowiec”.

  - Zapoznanie uczniów z historią biblijnej wieży Babel (odczytanie fragmentu Biblii). Rozmowa na temat przyczyny i skutków kary wymierzonej przez Boga.

  - „Wieża Babel” jako frazeologizm: określenie „wieża Babel” oznacza ideę lub przedsięwzięcie niemożliwe do zrealizowania i prowadzące jedynie do powstania zamętu, bądź też miejsce, gdzie spotykają się ludzie mówiący różnymi językami.

  - Analiza i interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej „Na wieży Babel”. Rozmowa na temat przyczyn braku porozumienia między ludźmi.

  - Wysłuchanie piosenki „Wieża Babel” z musicalu „Metro”.

   
  Praca domowa:
  Zapoznaj się z prezentacją na temat motywu biblijnej wieży Babel w różnych tekstach kultury (prezentacja została wysłana na Twój adres e-mail).

  Wybierz jeden z obrazów przedstawiających wieżę Babel. Opisz go, odnosząc się do biblijnej historii. A oto wskazówki, jak opisać obraz:

   

  Opis obrazu to forma wypowiedzi, której celem jest charakterystyka i analiza określonego dzieła sztuki malarskiej, a także wyrażenie własnych emocji związanych z jego odbiorem. Opis obrazu powinien zawierać następujące elementy:

  - wstęp

  Wstęp to miejsce na ogólne informacje na temat obrazu. Wskaż autora i tytuł dzieła. Napisz, kiedy obraz został namalowany i gdzie się obecnie znajduje. Określ technikę malarską. Jeśli z danym dziełem sztuki związana jest jakaś konkretna historia, to przedstaw ją również w tym miejscu (tu powinna pojawić się krótka historia biblijnej wieży Babel).

  - rozwinięcie

  Rozwinięcie to miejsce na analizę dzieła malarskiego. Zacznij od określenia tematu obrazu. Najpierw napisz ogólnie, co przedstawia (pierwszy plan). Następnie skup się na innych jego częściach (drugi plan). Opisz tło. Zwróć uwagę na układ elementów na obrazie – opisz go i określ, co oznacza. Opisz barwy na obrazie i nastrój, który wywołują. Nastrój może być np. wesoły, pogodny, radosny, przygnębiający, smutny, ponury, uroczysty, podniosły, refleksyjny, melancholijny, świąteczny.

   

  Aby określić położenie wybranego elementu względem pozostałych obiektów, użyj takich czasowników i zwrotów, jak: można dostrzec, widać, znajduje się, występuje, mieści się, został uchwycony, rozpościera się, uwagę przykuwa, przykrywa, przysłania. 

   
  Opisując obraz, zastosuj odpowiednie przyimki i wyrażenia przyimkowe, na przykład: w głębi, z prawej strony, z boku, na niebie, na pierwszym planie, blisko, na drugim, dalszym planie, w oddali, pośrodku, w tle, w głębi, na horyzoncie, po prawej, między, za, przy, pod, przed, obok, z przodu z tyłu, wokół, dookoła. 

   

   

  - zakończenie

  Zakończenie to miejsce na wyrażenie twoich emocji, wrażeń i reakcji związanych z danym dziełem sztuki. To tu możesz napisać, czy obraz ci się podobał, czy też nie i dlaczego.
   
  Zadanie to jest obowiązkowe, na ocenę. Proszę je napisać na kartce, nie w zeszycie.
Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia