Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

 • tag_facesPrzedszkole • tag_faces0A

  Przebieg zajęć z dnia 09.03.2019
  Temat: Wszystko rośnie.

  1. Swobodna zabawa w sali.
  2. Wprowadzenie do tematu. Pierwsze oznaki wiosny. 
  3. Praca z podręcznikiem. Porównywanie liczebności zbiorów, litera C,c.
  4. Religia.
  5. Śniadanie.
  6. Swobodna zabawa w sali.
  7. Praca plastyczna- Koła.
  8. Wyjście na boisko szkolne.
  9. Podsumowanie zajęć.

  Praca domowa:
  Karty pracy cz. 3 arkusz 15, 
  Piszę i liczę str.50, 51
 • tag_faces0B

  Przebieg zajèć 09.03.2019

  - Oznaki wiosny (zmiany w przyrodzie,ptaki zwiastujáce nadejście wiosny)

  - zabawa ruchowa

  - praca plastyczna -Witraż

  - zadania matematyczne

  - praca z podrécznikiem (litera G,g)

  - swobodna zabawa

  - gry i zabawy na boisku

  - ćwiczenie sylab i głosek

   

   Praca domowa.

  Piszé i liczé str. 48.

  Karty nr.3 str. 15.

   

  Proszé przynieść Piszé i liczé , Karty nr.3.
 • tag_faces1A

   

  Sobota 09.03.2019

   

  Temat: W marcu jak w garncu

   

  - wiersz "Marcowa cebulka" - analiza

  - wyjaśnienie przysłowia "W marcu jak w garncu" 

  - dopasowaie wyrazòw do marcowej pogody, zapisanie w zeszycie

  - nazwy ludzi, zwierząt oraz rzeczy - odpowiednie forułowanie pytań

  - klasyfikacja nazw ludzi i rzeczy 

  - wielozdaniowe wypowiedzi uczniòw na temat ilustracji w podręczniku 

  - podział wyrazów na sylaby, głoski oraz litery 

  - matematyka - działaia w zakresie 20stu

   

  W klasie zrobiliśmy: 

  Karta ćwiczeń:

  Ćw. 2 str.6

  Ćw. 3 str. 13

  Ćw. 3 str. 15

  Ćw. 3 str. 17

  Ćw. 1 str. 18 

   

  Matematyka: 

  Zad. 1,2 str.12,13

  Zad. 1,3 str. 16,17

  Zad. 1,3 str. 18,19

   

  Praca domowa: 

  Karta ćwiczeń: 

  Ćw. 1, 2 str. 14 ( do tego zadania proszę przeczytać wiersz z podręcznika "Żaba" str. 16)

  Ćw. 2str 16

  Ćw. 6,7 str. 22

   

  Matematyka

  Zad. 4 str. 19

  Zad. 1,2 str. 20 

   

  Przypominam o ćwiczeniu piosenki, którą wysłałam w załączniku do e-maila. 

  Dziękuję 😊😊😊
 • tag_faces1B

  Sobota, 09.03.2019r.

  Temat: „W MARCU JAK W GARNCU”.

  - Słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza J. M. Chmielewskiej „Marcowa cebulka”.
  - Wielozdaniowe wypowiedzi na temat marcowej pogody na podstawie doświadczeń uczniów oraz wiersza J. Kulmowej „W marcu jak w garncu”.
  - Ulica Ciekawych Wyrazów. Wyjaśnienie zwrotu: „ubierać się na cebulkę”.
  - Odczytanie przysłowia „W marcu jak w garncu” z plątaninki sylabowej. Wyjaśnienie jego znaczenia.
  - Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów.
  - Klasyfikowanie nazw ludzi i rzeczy. Ćwiczenia w formułowaniu pytań o ludzi (kto?) i o rzeczy (co?).
  - Liczby drugiej dziesiątki. Przeliczanie w zakresie 20. Zapis liczb dwucyfrowych. Łączenie liczb w zakresie 20 rosnąco. 
  - Wykonanie plakatów na konkurs ortograficzny „Wiosna z ortografią”. 

  Na zajęciach pracowaliśmy:
  Podręcznik s. 14-15
  Karty ćwiczeń, ćw. 2 s. 12, ćw. 4 s. 13, ćw. 3 s. 15, ćw. 3 i 5 s. 17
  Karty matematyczne ćw. 1 i 2 s. 6-7, ćw. 1 s. 8

  Praca domowa:
  Karty ćwiczeń część 4, s. 22, ćw. 6 i 7
  CZYTAM SAM! Poćwiczę czytanie tekstu z ćw. 1 i 2 s. 97 w Karcie ćwiczeń część 4.

  Na następne zajęcia przynosimy:
  - Podręcznik, karty ćwiczeń  oraz karty matematyczne cz. 4 
 • tag_faces2A

  9 marca 2019

  Przebieg zajęć:

  - wymiana ż na g

  -wspólne szukanie na mapie Polski nazw miejscowości, z których pochodzą nasi rodzice

  - zabytki Krakowa

  -odsłuchanie hejnału z Wieży Mariackiej oraz wysłuchanie legendy z nim związanej

  - ćwiczenie umiejętności odczytywania planu miasta

  - opis pamiątek przyniesionych przez uczniów

  -pomniki przyrody

  -wprowadzenie stopniowania przymiotnika

  - próby tańca przed występem na konkursie ortograficznym


  w szkole wykonaliśmy str. z kart ćwiczeń cz. 4:

  24,28,29,30,31,32,34,3536,37

  + karty pracy przygotowane przez nauczyciela


  Praca domowa


  ćw. 1 s. 88

  ćw. 2 i 3 s. 89

  W co najmniej 5 zdaniach opiszę swoją pamiątkę.

  Przypominam, że 16 marca nie ma zajęć w Polskiej Szkole.

  Proszę, aby uczniowie nosili matematykę cz. 3
 • tag_faces2B

  Na sobotnich zajęciach przeczytaliśmy "Historię pieniądza" i dowiedzieliśmy się, jak dawniej płacono za towary. Wysłuchaliśmy kolejnego listu od Hani i Henia i dowiedzieliśmy się, co to potrzeba i zachcianka. Mówiliśmy również o  zgubnych skutkach reklamy. W grupach zrobiliśmy plakaty reklamowe zdrowych produktów. Omówiliśmy piramidę żywienia. Dyskutowaliśmy o ekologii i wymienialiśmy sposoby dbania o środowisko.
  W dalszym ciągu utrwalaliśmy rozróżnianie i tworzenie przymiotników.
  W słowniczkach ortograficznych zapisaliśmy wyrazy z ż wymiennym na g.
  W części matematycznej odczytywaliśmy godziny.

  W domu
  K.Ć. zad. 1 i 2 str.20
  Czytanka - Podręcznik str. 92
  Przypominam, iż w następną sobotę nie ma zajęć i spotykamy si 23 marca.
 • tag_faces3A

  Przebieg zajęć 9 marca 2019:

   WITAJ WIOSNO

  - Jak zasiać wiosenną radość? - swobodne wypowiedzi uczniów na podstawie przeczytanego wiersza" Pobudka", wyszukiwanie w tekście wyrazów określających czynności wykonywane przez wiosnę.
  - Ruchy Ziemi - utrwalenie nazw miesięcy , pór roku, dni tygodnia.
  -Wypalanie traw  - tworzenie rzeczowników z przeczeniem  " nie".
  - Wiosna w lesie, na łące, w ogrodzie , na polu - tworzenie zdań z wybranymi wyrazami. 
  - Mierzenie odcinków, sprawne posługiwanie się linijką. 
  - Ortografia na wesoło - wyszukiwanie wyrazów - wykreślanka.
  Na zajęciach pracowaliśmy:
  podręcznik część 4 - s. 30 - 41, karty ćwiczeń część 4 - s. 26 - 35, matematyka część 4 - s.32 - 33, 70, 75. 
  Do wykonania w domu : 
  Poćwicz czytanie ( czytaj codziennie od 10 do 15 minut ) - podręcznik część 4 s. 3 -5.  
  Dla chętnych POCZYTANKA s. 90 - 91.
  Karty ćwiczeń część 4 - s. 35 ćw. 4 i 5, s. 65 ćw. 5.
  Przyroda część 2 - s. 23 ćw. 1,2.
  Matematyka część 4 - s. 55 ćw. 2
 • tag_faces3B

   Temat:  W krainie tysiąca jezior 

  - na Warmii i Mazurach- wskazanie miejscowości wypoczynkowych w tym rejonie, opisanie ludowego stroju warmińskiego, słownictwo gwarowe
  - legenda o królu ryb- układanie planu wydarzeń
  - „nie” z przymiotnikami i przysłówkami – przykłady
  - od kałuży do oceanu- wody słodkie i słone
  - życie w jeziorze
  - „O poecie i biedronce” – W. Chotomskiej- uważne słuchanie wiersza, wyjaśnienie zastosowania znaków interpunkcyjnych wymienionych w wierszu 


  Praca na zajęciach:
  Podręcznik część 4 s. 16 – 29, 88 – 89,
   karty ćwiczeń cz. 4 s. 12 – 25, 


  Praca w domu
  Podręcznik cz. 4 str. 30-31- poćwicz czytanie,  (dla chętnych str. 90-91)
  Karty ćwiczeń cz. 4:   zad. 2 str.20,  zad. 3 str. 25
  Matematyka cz. 4  zad. 3, 4 str. 21;  zad. 4, 5 str. 33;  
  W najbliższą sobotę zajęcia są odwołane. Do zobaczenia 23-go marca. 
 • tag_faces4

  Matematyka

  Klasa 4

  Temat: Prostopadłościan I jego siatka

  Wykład: Co to jest prostopadłościan (ściany, krawędzie, wierzchołki), omówienie rodzajów prostopadłościanu, zasady wyliczania pola powierzchni, rysowanie jego siatki   

  Ćwiczenia: Rysownie prostopadłościanu i obliczanie pola jego powierzchni indywidualnie przez uczniów w zeszytach  

  Zadanie domowe dla chętnych – wykonać z papieru prostopadłościan dowolnej wielkości; może to być sześcian lub każdy inny prostopadłościan

  Przypominamy, ze w przyszła sobotę 16-go marca szkoła jest zamknięta


  Język polski

  Klasa 4

  Przebieg lekcji

  Temat: Badamy czy „Słowik” H. Ch. Andersena jest baśnią (druga godzina lekcyjna).

  - Odtworzenie nagrania ze śpiewem słowika.

  - Przypomnienie cech baśni.

  - Udowodnienie przez uczniów, że utwór Andersena jest baśnią. Wykonanie zadania w formie tabeli.

  - Rozwiązanie krzyżówki.

  Temat: Czasownik – co powinniśmy o nim wiedzieć?

  - Zabawa w wyszukiwanie czasowników.

  - Przypomnienie wiadomości z 3 klasy (jaką częścią mowy jest czasownik, co nazywa i na jakie pytania odpowiada).

  - Różnica między czynnością i stanem.

  - Zebranie naważniejszych informacji o czasowniku w fomie notatki.

  - Ćwiczenia (odróżnianie czasowników od innych części mowy; rozróżnianie czasowników oznaczających czynności i stany; dobieranie czasowników bliskoznacznych; dobieranie czasowników do znanych powiedzeń).

   

  Praca domowa

  ·         Zeszyt ćwiczeń – ćw. 58, 59 ze s. 98.

  ·         Napisz kilka zdań o tym, jakie lubisz czytać książki i dlaczego.

  ·         Przynieś swój ulubiony komiks.


  Elementy Biologiczno-chemiczne

  Temat lekcji : Zdrowy styl życia


  WOP

  Temat: Jan Zamoyski - wódz i mąż stanu.
 • tag_faces5

  Matematyka

  Klasa 5

  Temat: Równoległobok – powtórzenie wiadomości

  Wykład: Przypomnienie wiadomości na temat równoległoboku: co to jest równoległobok, suma kątów w równoległoboku oraz zasady ich wyliczania

  Ćwiczenia: Sprawdzenie wiadomości poprzez wykonanie kilku ćwiczeń samodzielnie przez uczniów 

  Brak zadania domowego

  Przypominamy, ze w przyszła sobotę 16-go marca szkoła jest zamknięta  


  Język polski

  Klasa 5

  Przebieg lekcji

  Temat: Co jest istotą miłości do drugiego człowieka? Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.

  - Przeczytanie Przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

  - Rozmowa na temat przeczytanego tekstu (informacje o Samarii).

  - Wypisanie ze słownika wyrazów bliskoznacznych synonimów przymiotnika miłosierny.

  - Rozmowa o tym, czym jest miłosierdzie.

  - Dyskusja na temat reprodukcji Vincenta van Gogha „Dobr Samarytanin”.

  - W jaki sposób my, ludzie XXI wieku, zachowujemy się wobec drugiego człowieka? Czy jesteśmy gotowi do okazania mu pomocy?

  Temat: Czy pies Burek odgrywał ważną rolę w życiu rodziny? Fragment książki pt. „Ciumkowe historie”.

  - Rozmowa na temat psów (pochodzenie, wygląd, charakter).

  - Odczytanie opowiadania pt. „Burek”.

  - Określenie elementów świata przedstawionego.

  - Poznanie pojęcia cytat (sposób jego zapisu).

  - Odpowiedź na pytanie zawarte w temacie lekcji.

  Temat: Najwspanialszy na świecie! Opisujemy ulubione zwierzę.  

  - Opowiadanie o własnym lub wymarzonym zwierzęciu.

  - Wypisanie ze słownika wyrazów bliskoznacznych synonimów przymiotnika wspaniały.

  - Przeczytanie przykładowego opisu oraz notki encyklopedycznej i wskazanie róznic między nimi.

  - Zapoznanie się ze wskazówkami pomocnymi przy redagowaiu opisu zwierzęcia.

  - Ćwiczenia.

   

  Praca domowa

  ·         Wykonaj opis ulubionego lub wymarzonego zwierzęcia. Skorzystaj z umieszczonych w podręczniku wskazówek (s. 231) oraz przykładu (s. 232).

  ·         Przygotuj się do sprawdzianu. Powtórz wiadomości z lekcji na temat mitologii, podmiotu i orzeczenia oraz pisowni liczebników (zagadnienia w zeszycie).


  Elementy Biologiczno-chemiczne 

  Temat lekcji: Plakat ortograficzny o tematyce przyrodniczej- owoce

  Zadanie domowe : 
  Brak pracy domowej
 • tag_faces6

  Elementy Biologiczno-chemiczne
   

  Temat lekcji: Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej

   

  Zadanie domowe : 

  Brak pracy domowej


  WOP

  Temat: Pas pobrzezy - ćwiczenia.

  Brak pracy domowej.


  JĘZYK POLSKI 

  Przeczytać lekturę TEN OBCY. 
  Będziemy omawiać 23/03/2019 
 • tag_faces7

  Matematyka

  Klasa 7

  Temat: Potęga o wykładniku naturalnym

  Wykład: Co to jest potęga (podstawa i wykładnik potęgi), wzory i własności potęgowania

  Ćwiczenia: Wykonywanie działań przez uczniów przy tablicy z zastosowaniem poznanych wzorów

  Brak zadania domowego

  Przypominamy, ze w przyszła sobotę 16-go marca szkoła jest zamknięta


  WOP

  Temat: Polska-nasza Ojczyzna - praca z mapą.

  Brak pracy domowej.


  JĘZYK POLSKI 

  Temat: Co się wydarzyło nad jeziorem Świteź? 

   

  Zapoznanie z utworem (podr. str. 73) 

   

  ZADANIE DOMOWE: 

  Na podstawie planu wydarzeń jaki utworzyliśmy podczas lekcji - w formie komiksu (historii obrazkowej) przedstaw wydarzenia nad jeziorem Świeteź. 

  minimalny format - kartka A4 / maxymalny format A3

  (zadanie na ocenę)

   

  Przeczytać lekturę LATARNIK 

  Będziemy omawiać 30/03/2019
 • tag_faces8

  Język polski

  Kl.8

  Przebieg zajęć:

  - tworzenie rodziny wyrazu „malować” (malarz, malarka, malowanka, malowidło, malowniczy),

  - wyjaśnienie pojęć: portret, pejzaż, scena rodzajowa, martwa natura,

  - zapoznanie uczniów z kompozycją opisu obrazu (podręcznik s. 17),

  - opis obrazu „Wędrowiec nad morzem mgły” C.D. Friedricha (s. 15),

  - głośne czytanie fragmentu „Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego (s. 119),

  - określenie tematyki utworu Białoszewskiego oraz zwrócenie uwagi na środki językowe, które zastosował autor, by opisać powstańczą codzienność.

  Praca domowa:

  Przygotuj wystąpienie na temat wylosowanego na lekcji obozu koncentracyjnego. Z dostępnych źródeł wybierz najważniejsze i najciekawsze informacje. Tekst zapisz w zeszycie. Przygotuj również dwa, trzy zdania, które zapiszesz na tablicy jako notatkę dla kolegów z klasy. Jest to praca obowiązkowa, na ocenę.

  Bełżec- Weronika

  Oświęcim- Ola

  Majdanek- Ania

  Sztutowo- Mateusz

  Treblinka- Sebastian

  Kraków- Płaszów- Kacper

   


  Elementy biologiczno- chemiczne

  Temat lekcji: Biologia komórki - powtórzenie wiadomości

  Przypominamy zagadnienia z poprzednich lekcji :

  - Co to jest roztwór oraz co to jest komórka?

  - Co to jest i czym jest spowodowane zjawisko " obkurczania się " komórki roślinnej 
  (PLAZMOLIZA)

  - Typy roztworów : Hipertoniczny, Izotoniczny, Hipotoniczny

  - Wpływ roztworu soli( r-ru hipertonicznego) na komórkę roślinną - obserwacja mikroskopowa 

  - Porównujemy obraz próbki badawczej ( komórki cebuli w roztworze soli)  z próbą kontrolną
  ( komórki cebuli w kropli wody- w roztworze izotonicznym)

  - Omówienie zjawiska próby badawczej które obserwujemy jako " obkurczanie się " komórki na skutek utraty wody - omówienie różnicy stężeń od której zależy kierunek przepływu wody z- i do- komórki.

  - Różne kształty komórek oraz pełnione przez nie funkcje - obserwacja mikroskopowa komórek zapasowych w bulwie ziemniaka .

  Cytologia ( biologia komórki) - wyjaśnienie pojęcia jednej z dziedzin biologii.

  Wyjaśnienie pojęcia organelle komórkowe .

  Budowa komórki roślinnej oraz funkcje jakie pełnią  poszczególne organella komórkowe w formie haseł np. mitochodnrium - " źródło energii" w komórce, wakuola- "magazyn oraz oczyszczanie" , jądro komórkowe - " kontrola komórki, zawiera DNA" itd.

  Przypomnienie organelli komórkowych charakterystycznych dla komórek roślinnych ( m.in.

  chloroplasty- odpowiedzialne za procez fotosyntezy oraz obecność ściany komórkowej )


  Zadanie domowe : 
  Przygotuj się do sprawdzianu, przeczytaj notatki , sięgnij do dostępnych źródeł na tematy wyżej wymienione.


  WOP

  Temat: Stalinizm w Polsce. 

  Brak pracy domowej
 • tag_facesGimnazjum/Liceum

  Matematyka

  Temat: Potęga o wykładniku całkowitym

  Wykład: Wzory i własności potęgowania

  Ćwiczenia: Wykonywanie działań przez uczniów przy tablicy z zastosowaniem poznanych wzorów

  Brak zadania domowego

  Przypominamy, ze w przyszła sobotę 16-go marca szkoła jest zamknięta


  Język polski

  Przebieg zajęć:

  - zapoznanie uczniów z okolicznościami powstania „Bogurodzicy”, odczytanie tekstu (s. 204),

  - wyjaśnienie niezrozumiałych słów, określenie tematyki utworu,

  - przypomnienie wiadomości na temat archaizmów (s. 245),

  - gromadzenie słownictwa wokół tematu „zwierzęta”

  - zapisanie nazw zwierząt na literę „k”, wysłuchanie artykułu na temat zachowania psów i kotów, notowanie najważniejszych informacji.

   
  Praca domowa:

  Przygotuj wystąpienie na wylosowany na lekcji temat. Z dostępnych źródeł wybierz najważniejsze i najciekawsze informacje. Część wiadomości możesz znaleźć w swoim podręczniku (strony podane są w nawiasach). Tekst zapisz w zeszycie. Przygotuj również dwa, trzy zdania, które zapiszesz na tablicy jako notatkę dla kolegów z klasy. Jest to praca obowiązkowa, na ocenę.

   
  1. Św. Augustyn, augustynizm (s. 194) - Mateusz, Kuba Ł.

  2. Św. Tomasz z Akwinu, tomizm (s. 186) - Kuba H., Natalia

  3. Styl romański (s. 178- 179) - Tomek, Michał

  4. Styl gotycki (s. 178- 179) - Kacper K. , Kacper U.


  Elementy biologiczno-chemiczne

   

  Temat lekcji : Błony biologiczne - budowa, funkcja oraz typy transportu.

   

  Praca domowa:

  Brak pracy domowej


  WOP

  Temat: Różne koncepcje walki z władzą komunistyczną. 

  Brak pracy domowej
 • tag_facesWarsztaty maturalne

  Przebieg zajęć:

  - gromadzenie słownictwa wokół tematu „zwierzęta”,

  - zapisanie nazw zwierząt na literę „k”,

  - wysłuchanie artykułu na temat zachowania psów i kotów, notowanie najważniejszych informacji,

  - ciche czytanie wierszy o zwierzętach, uzupełnianie zdań: Wiersz mówi o… lub Tematem wiersza jest... lub Wiersz przedstawia historię…

  - lektura artykułu „Tych zwierząt możemy już nie zobaczyć. Zagrożone gatunki”, układanie pytań do tekstu,

  - redagowanie wypracowania- skomentowanie wybranego przez siebie cytatu („Nie to, co osiągasz, ale to, co przezwyciężasz, definiuje Twoją karierę” Carlton Fisk; „Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu” Konfucjusz; „Pracuj, aby się stawać, nie aby zdobywać” Elbert Hubbard).

   

   

   

  Praca domowa

  Wyjaśnij, co znaczą następujące związki frazeologiczne, a następnie ułóż z nimi zdania, by pokazać, że rozumiesz ich znaczenie.

   

  dzielić skórę na niedźwiedziu; dostać małpiego rozumu; żyć jak pies z kotem, zjeść konia z kopytami, przyszła koza do woza

   

   

  Przypominam, że w sobotę 16 marca szkoła jest zamknięta i nie ma zajęć. Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia