Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

 • tag_facesPrzedszkole  Jeśli ktoś z Państwa chce zamówić podręczniki za pośrednictwem szkoły, to przypominamy, że w sobotę 18 maja jest ostateczny termin dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły.

 • tag_faces0A

  Przebieg zajęć z dnia 11.05.2019

  Temat: Na łące.

  1. Swobodna zabawa w sali.

  2. Losowanie i prezentacja zdjęcia. Krótka wypowiedź na temat wylosowanego owada.

  3. Muzyka.

  4. Praca z podręcznikiem.

  Piszę i liczę. 

  Zapis litery ł, przeliczanie na konkretach, zapisywanie działań. 

  5. Śniadanie.

  6. swobodna zabawa w sali.

  7. Praca plastyczna- Plakat „Na łące”.

  8. Test (indywidualnie).

  9. Podsumowanie zajęć.


  Praca domowa dla chętnych:

  Kart pracy cz. 4 arkusz 6, 7,8


  PROSZĘ O PRZYNOSZENIE KART PRACY CZ. 4
  Jeśli ktoś z Państwa chce zamówić podręczniki za pośrednictwem szkoły, to przypominamy, że w sobotę 18 maja jest ostateczny termin dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły.

 • tag_faces0B

  Przebieg zajèć 11.05.2019

  - temat: Jak powstaje ksiàżka?
  Dyskusja;prezentacja ksiàżek przyniesionych z domu; 
  - wyjaśnienie różnic mièdzy biblioteká      a  ksiègarniá
  - wyjaśnienie pojèć: pisarz, autor,   drukarz, ilustrator
  - praca plastyczna-Zakładka do ksiàżki
  - zabawa ruchowa
  - praca z podrècznikiem
  - swobodna zabawa
  - wyjście do biblioteki szkolnej-przypomnienie zasad zachowamia sié w bibliotece

  Praca domowa.
  Piszè i liczé str. 64,65.
   
  Jeśli ktoś z Państwa chce zamówić podręczniki za pośrednictwem szkoły, to przypominamy, że w sobotę 18 maja jest ostateczny termin dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły.

 • tag_faces1A

  Temat: Moja mała ojczyzna. 

  - burza mózgu - skojarzenia związane z domem "DOM" 
  - co to jest ojczyzna - pogadanka 
  - mapa Polski- miasta, góry, rzeki, morze, stolica itp 
  - rozmowa na temat świąt majowych na podstawie tekstu " Majowe święta" - analiza 
  - przypomnienie symboli narodowych 
  - "Legenda o Lechu, Czechu i Rusie" - omówienie 
  - ćwiczenia w pisaniu oraz czytaniu
  - wptowadzenie głoski "cz" 
  - matematyka 

  Na zajęciach wykonaliśmy: 
  Karta ćwiczeń:
  Ćw. 1,4 str. 12,13
  Ćw. 7,8,9 str. 15 ( samodzielnie) 
  Ćw. 1,2,4,5 str. 16,17

  Praca domowa 
  Karta ćwiczeń: 
  Ćw. 1 str. 3
  Ćw. 3,4 str. 4
  Ćw. 6 str. 14

  Na zajęcia przynosimy: karta ćwiczen cz.5, matematyka cz.5, podręcznik cz.5 
  Jeśli ktoś z Państwa chce zamówić podręczniki za pośrednictwem szkoły, to przypominamy, że w sobotę 18 maja jest ostateczny termin dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły.

 • tag_faces1B

  Sobota, 11.05.2019 r.

  Temat: „MOJA MAŁA OJCZYZNA”.

  - Poszerzanie słownictwa czynnego uczniów o wyrazy związane z tematem: Polska.
  - Wskazywanie na mapie Polski gór, jezior, rzek, morza, stolicy Polski i inne znane dzieciom miasta.
  - Rozmowa z uczniami na temat narodowości, języka i władz państwowych.
  - Wysłuchanie wiersza „Mówię po polsku” i rozmowa kierowana pytaniami.
  - Prezentacja symboli narodowych: godła, flagi. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat wyglądu symboli.
  - Przypomnienie hymnu narodowego oraz właściwej postawy podczas jego śpiewania i słuchania. 
  - Zapoznanie z „Legendą o Lechu, Czechu i Rusie”.
  - Słuchanie czytanego przez nauczyciela opowiadania „Majowe święta” z cyklu „Listy od Hani i Henia”.
  - Przypomnienie wiadomości na temat tradycji związanych z obchodzeniem majowych świąt.
  - Przeliczanie sylab, głosek i liter w wyrazach zawierających dwuznak.
  - Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoska cz.
  - Nauka pisania dwuznaków cz, Cz na podstawie wyrazów czekolada, Czesia.
  - Tropiciele wiedzy. Czytanie informacji o czekoladzie. 

  Na zajęciach pracowaliśmy:
  Podręcznik s. 10-12, 14-15
  Karty ćwiczeń, ćw. 1, 2 s. 3, ćw. 4 s. 9, ćw. 3 s. 13, ćw. 6 s. 14, ćw. 1, 2 s. 16  

  Praca domowa:
  Karty ćwiczeń część 5 ćw. 5 s. 14, ćw. 9 s. 15
  CZYTAM SAM! Nauczę się pięknie czytać tekstu z literka CZ s. 82, 
  18 maja odbędą się eliminacje klasowe do konkursu „Brzechwałeczki”.

  Na następne zajęcia przynosimy:
  - Podręcznik, karty ćwiczeń  oraz karty matematyczne cz. 5
  Jeśli ktoś z Państwa chce zamówić podręczniki za pośrednictwem szkoły, to przypominamy, że w sobotę 18 maja jest ostateczny termin dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły.

 • tag_faces2A

  11 maja 2019


  Przebieg zajęć:

  - dyktando ortograficzne

  - wspólne czytanie tekstu „Bocianie gniazdo”

  - eliminacje do szkolnego konkursu recytatorskiego „Brzechwałeczki”

  - utrwalanie pisowni wyrazów z końcówka -aż w wyrazach

  - religia

  - tabliczka mnożenia, zabawa utrwalająca licznie w zakresie 100

  - dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiętnego

  W szkole wykonaliśmy KP cz. 5 s. 12,16,18,19,73,

  matematyka cz. 5 s. 44,45,46,47,48,49


  Brak pracy domowej
  Jeśli ktoś z Państwa chce zamówić podręczniki za pośrednictwem szkoły, to przypominamy, że w sobotę 18 maja jest ostateczny termin dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły.

 • tag_faces2B

  Na sobotnich zajęciach mówiliśmy o kontynentach. Uczniowie układali puzzle a następnie podawali nazwę kontynentu. Omówiliśmy posczególne kontynenty, wymieniając zwierzęta tam zamieszkujące oraz najsłynniejsze i najciekawsze miejsca, które możemy tam zobaczyć. Wysłuchaliśmy fragmentu opowiadania "Afryka Kazika" i wiemy dlaczego okulary przeciwłoneczne są bardzo potrzebne podczas wyprawy na pustynię. Przyjrzeliśmy się bliżej zwierzętom zamieszkującycm Australię i w parach wypisywaliśmy najważniejsze informacje na temat wylosowanych zwierząt.

  W części gramatycznej pisaliśmy wyrazy z cząstką aż na początku wyrazu.

  W części matematycznej wykonywaliśmy obliczenia kalendarzowe oraz mówiliśmy o prostokatach.

  W domu

  K.Ć. zad. 8, 9, 10 str. 51
  Jeśli ktoś z Państwa chce zamówić podręczniki za pośrednictwem szkoły, to przypominamy, że w sobotę 18 maja jest ostateczny termin dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły.

 • tag_faces3A

  Przebieg zajęć 11 maja 2019 :

   

  WĘDRÓWKI WODNE I LĄDEM.

   

  - Muzyka - zabawy i śpiew z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

  - Rzeka - roślinność, zwierzęta, największe polskie rzeki.

  - Środki transportu wodnego.

  - Dlaczego zwierzęta wędrują? Dalekomorskie wędrówki ryb - zbieranie informacji z przewodnika prawdziwych tropicieli. 

  - Środki transportu lądowego. 

  - Lokomotywa - wspólne czytanie wiersza, wyrazy naśladujące dźwięki.

  - Tropimy ortografię - wyrazy rozpoczynające się cząstką bez- , ws- .

  Na zajęciach pracowaliśmy : podręcznik część 5- s. 16- 32, karty ćwiczeń część 5 - s.10 - 13, 19 - 21.

  Praca domowa:

  Naucz się na pamięć wiersz " Wiosenna łąka" lub " Wiosenny czarodziej". ( kserówki) Ćwicz codziennie jedną zwrotkę, wiersz składa się z czterech zwrotek, łatwych i rymujących się .  Miłego tygodnia!
  Jeśli ktoś z Państwa chce zamówić podręczniki za pośrednictwem szkoły, to przypominamy, że w sobotę 18 maja jest ostateczny termin dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły.

 • tag_faces3B

  Przebieg zajęć dn.  11.05

  Temat: Transport wodny i lądowy. Europa.

   

  - rzeka- roślinność i zwierzęta, największe polskie rzeki- praca z mapą Polski

  - środki  transportu  wodnego

  - migracje zwierząt-  praca z podręcznikiem

  - dalekomorskie wędrówki ryb

  - środki transportu lądowego

  - „Lokomotywa” J. Tuwima- omówienie wiersza

  - Unia Europejska- symbole i  korzyści płynące z przynależności do unii

  - wyrazy rozpoczynające się cząstką:  bez-, ws-

   

  Praca na zajęciach

  Podręcznik cz. 5 str. 16 - 35

  Karty ćwiczeń  cz. 5 str. 11- 13, 19- 22

   

  Praca w domu:

  Podręcznik cz. 5  str. 40 - poćwicz czytanie , dla chętnych str. 86

  Karty ćwiczeń  cz. 5   zad. 6, 7  str. 13; zad. 2 str. 22

  matematyka cz. 5   zad. 5, 6, 7 ,8 str. 11

  Przypominam, że obowiązuje wiersz  na pamięć o tematyce kwiatowej.

   

   

   
  Jeśli ktoś z Państwa chce zamówić podręczniki za pośrednictwem szkoły, to przypominamy, że w sobotę 18 maja jest ostateczny termin dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły.

 • tag_faces4

  KLASA 4 

  Język Polski 
  Temat: Bądź bezbłędny - pisownia wyrazów z "ch" i "h" 

  Ćwiczenia w grupach - za pomocą pantomimy uczniowie pokazywali wyrazy rozpoczynające się na literę "h".

  Zapoznanie z zasadami pisowni "h" 
  "H" piszemy: 
  - gdy w innej formie wyrazu wymienia się na g, ż. (np: wahać się - waga, druh - drużyna) 
  - po literze "z" (zhańbiony)
  - na początku wielu wykrzykników (np: hej! hura! ha!) 
  - w hałaśliwych wyrazach (np: hałas, huk, harmider, harcuje) 
  - w wyrazach z "h" niewymiennym (bohater, honor) 

  ZADANIE DOMOWE: 
  * Nauczyć się pięknie recytować jeden z trzech podanych tydzień temu wierszy.
  * Czytaj lekturę (będziemy ją omawiać 25 maja) 
  * Dokończ ćwiczenia - zeszyt ćwiczeń str. 171-173, zad. 5, 7, 8, 9 


  WOP

  Temat: Epoka stanisławowska.

  Praca domowa
  Zeszyt ćwiczeń ćw. 1,2,3 str. 52/53
  Jeśli ktoś z Państwa chce zamówić podręczniki za pośrednictwem szkoły, to przypominamy, że w sobotę 18 maja jest ostateczny termin dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły.

 • tag_faces5

  Język polski

  Przebieg zajęć:

  - zapisanie skojarzeń do wyrazu „marzenie”,

  - próba definicji słowa „marzenie”, sprawdzenie znaczenia tego słowa w Słowniku Języka Polskiego,

  - odczytanie i analiza wiersza „Nie wyrastaj z marzenia” (podręcznik, s. 292),
  - rozmowa na temat rzeczy, o których marzą uczniowie, uzupełnianie zdań: Marzę o…; Moim marzeniem jest….

  Praca domowa:

  Naucz się pięknie recytować jeden z trzech podanych tydzień temu wierszy.

  Czytaj lekturę (będziemy ją omawiać 25 maja).


  WOP

  Temat: Nasze symbole narodowe.

  Praca domowa 
  Proszę dokończyć projekt flagi lub godła klasy 5, który rozpoczęliśmy na lekcji.
  Jeśli ktoś z Państwa chce zamówić podręczniki za pośrednictwem szkoły, to przypominamy, że w sobotę 18 maja jest ostateczny termin dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły.

 • tag_faces6

  Język Polski 
  Temat: Siedem cudów starożytnego świata.

  Rozmowa na temat cudów świata oraz niezwykłych miejsc stworzonych przez naturę jak i zbudowanych przez człowieka. 
  Uczniowie uzupełniali tabelkę wymieniając 7cudów świata oraz ich losy i twórców.

  ZADANIE DOMOWE: 
  * Nauczyć się pięknie recytować jeden z podanych tydzień temu wierszy.
  * Powtórzyć wiadomości z drugiego semestru - 25 maja będzie sprawdzian (zagadnienia zostaną wysłane na emaila do rodziców) 
  * Uzupełnić zeszyt z języka polskiego. 25 maja - zeszyty będą zebrane i sprawdzone na ocenę! 


  WOP

  Temat: Konstytucja 3 Maja. 

  Praca domowa
  Proszę dokończyć projekt flagi klasy 6.
  Jeśli ktoś z Państwa chce zamówić podręczniki za pośrednictwem szkoły, to przypominamy, że w sobotę 18 maja jest ostateczny termin dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły.

 • tag_faces7

  Język Polski 
  Temat: Kazimierz Wierzyński o radości życia

  Zapoznanie się i omówienie wiersza "Zielono mam w głowie" 
  (podr. str. 197) 

  Rozmowa na temat optymizmu / pesymizmu. 
  Jakim jesteś człowiekiem? - Pesymistą czy optymistą? 

  Ćwiczenia z karty pracy do lekcji. 


  ZADANIE DOMOWE: 
  * Nauczyć się pięknie recytować wiersz podany tydzień temu.
  * Powtórzyć wiadomości z drugiego semestru - 25 maja będzie sprawdzian (zagadnienia zostały skserowane i podane uczniom 11/05 - w razie potrzeby proszę o kontakt emailowy - prześlę informacje ponownie na emaila - magdalenaannabajer@gmail.com )  
  * Uzupełnić zeszyt z języka polskiego. 25 maja - zeszyty będą zebrane i sprawdzone na ocenę! 


  WOP

  Temat: Zabór pruski - walka z germanizacją.

  Praca domowa
  Celem utrwalenia wiadomości proszę przeczytać rozdział 18 w podręczniku.
  Jeśli ktoś z Państwa chce zamówić podręczniki za pośrednictwem szkoły, to przypominamy, że w sobotę 18 maja jest ostateczny termin dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły.

 • tag_faces8

  Język polski

  Przebieg zajęć:

  - przypomnienie wiadomości na temat wywiadu, 

  - odczytanie i omówienie tekstu Andrzeja Budnika „Wywiad bez cenzury: Łukasz Supergan” (s. 181),

  - „Reduta Ordona” A. Mickiewicza- okoliczności powstania wiersza, wyjaśnienie pojęcia "reduta", obejrzenie fragmentu filmu "Syzyfowe prace", w którym Bernard Zygier recytuje utwór Mickiewicza.

  Praca domowa:

  - Wybierz osobę, z którą przeprowadzisz wywiad (na temat jej osiągnięć, pracy zawodowej, ciekawych zainteresowań itp.). Zadaj jej minimum 5 pytań. Pamiętaj o elementach, z jakich składa się wywiad (tytuł, prezentacja rozmówcy, określenie celu rozmowy, pytania oraz odpowiedzi, podziękowanie za rozmowę). Swój wywiad zapisz na kartce A4. Jest to praca obowiązkowa, na ocenę. Najlepsze wywiady ukażą się w szkolnej gazetce lub na stronie szkoły. 

  - Przygotuj recytację wybranego na lekcji wiersza. Osoba, która przygotuje najlepszą recytację, będzie reprezentować klasę  w szkolnym konkursie recytatorskim „Brzechwałeczki”, który odbędzie się 25 maja.


  WOP

  Temat: Postalinowska odwilż i mała stabilizacja.

  Praca domowa
  Brak pracy domowej.
  Jeśli ktoś z Państwa chce zamówić podręczniki za pośrednictwem szkoły, to przypominamy, że w sobotę 18 maja jest ostateczny termin dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły.

 • tag_facesGimnazjum/Liceum

  Język polski

  Przebieg zajęć:

  - wyjaśnienie pojęcia „rusyfikacja”,

  - metody rusyfikacji w Królestwie Polskim na podstawie powieści „Syzyfowe prace” S. Żeromskiego,

  -„Reduta Ordona” A. Mickiewicza- okoliczności powstania wiersza, wyjaśnienie pojęcia "reduta", obejrzenie fragmentu filmu "Syzyfowe prace", w którym Bernard Zygier recytuje utwór Mickiewicza.

  - interpretacja tytułu powieści „Syzyfowe prace”,

  - wyjaśnienie pojęć: ojczyzna, patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm, kosmopolityzm, ksenofobia.

  Praca domowa:

  Przygotuj recytację wybranego na lekcji wiersza. Osoba, która przygotuje najlepszą recytację, będzie reprezentować klasę  w szkolnym konkursie recytatorskim „Brzechwałeczki”, który odbędzie się 25 maja.

  Przypominam, aby uczniowie, którzy nie oddali jeszcze książki „Syzyfowe prace”, zrobili to w najbliższą sobotę.


  WOP

  Temat: Postalinowska odwilż i mała stabilizacja.

  Praca domowa
  Podręcznik pytania 1,2,3,4, str.166
  Jeśli ktoś z Państwa chce zamówić podręczniki za pośrednictwem szkoły, to przypominamy, że w sobotę 18 maja jest ostateczny termin dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły.

 • tag_facesWarsztaty maturalne

  Przebieg zajęć:

  - wyjaśnienie pojęć: ojczyzna, patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm, kosmopolityzm, ksenofobia.

  - rozmowa na temat tego, jak można okazywać miłość do ojczyzny mieszkając poza jej granicami,

  - rozwiązywanie testu maturalnego z 2008 roku (z tekstem „O patriotyzmie i nacjonalizmie”).

  Praca domowa:

  Napisz wypracowanie na jeden z poniższych tematów, używając około 300 słów:

  1. Temperatura patriotyzmu wzrasta, gdy mieszka się za granicą!
  2. Czy przez to, że żyjemy w świecie „hiperkomunikacji”- czyli korzystamy z poczty elektronicznej, czatów, telefonów komórkowych itp.- potrafimy się lepiej komunikować?  Jeśli ktoś z Państwa chce zamówić podręczniki za pośrednictwem szkoły, to przypominamy, że w sobotę 18 maja jest ostateczny termin dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły.

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia