• tag_facesPrzedszkole • tag_faces0A

  Na ostatnich zajęciach tematem przewodnim był Dzień Babci i Dziadka. Rozmawialiśmy o rodzinie a w niej o roli naszych Babć i Dziadków.
  Uczyliśmy się wierszyka dla Babci i Dziadka.

  Wprowadzona została litera „b” i „B”.

  Dzieci wykonały portrety Babć i Dziadków a także laurki.

   

  Praca na zajęciach:

  - Karty pracy cz. 2, arkusz 28;

  - Piszę i liczę str. 36.

   

                                                 ZADANIE DOMOWE

  Karty pracy cz. 2 arkusz 27 i dokończyć arkusz 28.
 • tag_faces0B

  Przebieg zajéć 19.01.2019

   

  -temat: Antarktyda -gdzie leży?Jaka jest tam pogoda?Czy jest tam życie?

   

  -zabawa dydaktyczna-Palcem po mapie(wskazanie Antarktydy w atlasach geogragicznych)

   

  - zabawa ruchowa-Wyścig pingwinów

   

  - praca z podrécznikiem KP nr2 str. 24,26

   

  - swobodna zabawa

   

  -religia

   

  - wysłuchanie wiersza M. Konopnickiej pt. " Zima zła"

   

  - laurka dla Babci i zakładka dla Dziadka

   

  Praca domowa.

  Piszé i liczé str. 34,35.

  Karty pracy nr.2 str. 26,27.

   

  Proszé przynieść Karty pracy nr2, Piszé i liczé oraz Ksiáżké do czytania.
 • tag_faces1A

  Sobota 20.01.2019

   

  Temat : Nowy Rok.

   

  -          Napisanie sprawdzianu

  -          Wykonanie Plastusia z plasteliny – praca plastyczna

  -          Co to jest Nowy Rok ? – pogadanka

  -          Zegary i kalendarz – do czego służą

  -          Wprowadzenie litery „Z,z”

  -          Rozwiązywanie rebusów

  -          Odczytywanie i zapisywanie wyrazów

  -          Podział wyrazów na sylaby, głoski, litery

  -          Dzień Babci, Dzień Dziadka

  -          Czytanie

   

  Praca domowa :

  Karta ćwiczeń :

  Ćw. 1,2 str. 6

  Ćw. 1,2,4,5 str. Str. 36, 37

   

  Poczytaj :

  Karta ćwiczeń

  Ćw.1 str. 77

  Czytanka z „Z” str. 80
 • tag_faces1B • tag_faces2A

  19 stycznia 2019


  Ostatnie zajęcia poświęciliśmy na omówieniu lektury A. Cz. Centkiewiczów ”Zaczarowana zagroda”. Uczniowie mieli okazję poznać mroźne krainy jakimi są Antarktyda i Grenlandia. Wspólnie obejrzeliśmy prezentacje multimedialną aby poznać zwierzęta zamieszkujące te miejsca. Przypomnieliśmy opowiadanie oraz opisaliśmy wydarzenia i bohaterów lektury. Cieszy mnie, że uczniom spodobała się przygoda pingwinów i polarników.


  Praca domowa

  Przyniosę zdjęcie babci i dziadka

  Odpowiem na pytania do lektury (zakreślone w zeszycie).

  Przygotuję się do sprawdzianu 26 stycznia:
  - głoska, sylaba, litera
  - kolejność alfabetyczna wyrazów
  - rodzaje zdań
  - rzeczownik, czasownik (rozróżnianie)
  - rodzaj rzeczownika
  - liczba pojedyncza i liczba mnoga rzeczownika
  i czasownika
  - rozwijanie zdań
  - zdrobnienia (pies- piesek)
  -wyrazy przeciwstawne (mały- duży)
  - czytanie ze zrozumieniem
 • tag_faces2B

  Sobotnie zajęcia poświęciliśmy lekturze "Zaczarowana zagroda". Rozwiązaliśmy krótki test sprawdzający znajomość przeczytanej książki. Następnie obejrzeliśmy prezentację multimedialną przedstawiającą Antarktydę i pingwiny. Rozmawialiśmy na temat wrażeń po przeczytaniu lektury. Narysowaliśmy w zeszytach sylwetkę Elegancika i pasujące do niego określenia. Wyjaśniliśmy, dlaczego książka nosi tytuł "Zaczarowana zagroda". Ustaliliśmy plan wydarzeń i zapisaliśmy go w zeszytach. W parach zapisaliśmy, co mogliby powiedzieć bohaterowie na narysowanych obrazkach. Na koniec rozwiązaliśmy krzyżówkę podsumowującą poznane wiadomości o lekturze.
  W części matematycznej utrwalaliśmy mnożenie oraz poznaliśmy działanie odwrotne, czyli mnożenie.

  W domu
  Wykonaj zadanie wklejone do zeszytu.
  Naucz się czytać tekst z podręcznika str.24 lub 25.
  Naucz się pisowni wyrazów ze słowniczka (wyrazy można także znaleźć w podr. cz. 2 na str. 112-113)
 • tag_faces3A

  Przebieg zajęć 19 stycznia 2019 :

  Dzień Babci i Dziadka, 
  Kłamstwa

  - Co to jest kłamstwo? - rozmowa na podstawie utworu " Szelmostwa lisa Witalisa".
  - Kamuflaż i blefowanie, wyjaśnienie słów. 
  - CH po spółgłosce s - ćwiczenia ortograficzne. Czas przeszły, przyszły, teraźniejszy.
  - Kłamstwo ma krótkie nóżki - wyjaśnienie pojęcia, czytanie tekstu z podziałem na role.
  - Okłamana - wysłuchanie listu do Hani i Henia, układanie kolejności zdarzeń, ocena postępowania bohaterów.
  - Dla Babci i Dziadka - laurka, układanie  i zapisywanie życzeń. 
  Na zajęciach pracowaliśmy : podręcznik część 3 s. 16 - 31, karty ćwiczeń część 3 s. 12 - 21, matematyka część 3 s. 8 - 9.
  Do wykonania w domu : 
  Poćwicz czytanie s. 26 - 28 , dla chętnych POCZYTANKA s. 92 -93.
  Karty ćwiczeń s. 13 ćw. 4, s.17 ćw. 4 ( pamiętaj o ułożeniu zdań ).
  Matematyka część 3 s. 9 ćw. 5 i 6. 
  Miłego tygodnia !
 • tag_faces3B

  Temat:  Kłamstwa     19. 01.2019

  - co to jest kłamstwo?- rozmowa na podstawie utworu „Szelmostwa lisa Witalisa”, odpowiedzi na pytania związane z tekstem
  -kamuflaż i blefowanie zwierząt
  - „ch” po spółgłosce  „s”
  - „Kłamstwo ma krótkie nóżki”- czytanie wiersza  z podziałem na role,  wyjaśnienie pojęcia,
  - „Okłamana”- wysłuchanie listu od Hani i Henia- układanie kolejności zdarzeń, ocena postępowania bohaterów opowiadania
  - czas przeszły, przyszły i teraźniejszy
  - Dzień Babci i Dziadka-   układanie życzeń na Dzień Babci i Dziadka
  - stopniowanie przymiotników

  Praca na zajęciach
  Podręcznik cz. 3 str. 16 – 30,  42, 43
  Karty ćwiczeń cz. 3 str. 12 -14, 16 -20, 22

  Praca domowa
  Podręcznik cz. 3 str. 42- poćwicz czytanie;    Dla chętnych  str. 90, 91 -Niewidzialne klocki
  Karty ćwiczeń cz. 3  zad. 4  str. 21;  zad. 1 str. 22
  Matematyka cz. 3   zad. 2, 3 str. 6; zad. 4 str. 7
  Napisz w zeszycie, co robiłeś, robiłaś wczoraj, co robisz dzisiaj i co będziesz robił, robiła jutro.

  Naucz się nazw miesięcy na 26-tego stycznia.
   
 • tag_faces4

  WOP

  Temat: Powtórzenie wiadomości.

  Przypominam o przygotowaniu się do sprawdzianu wiadomości, który będzie miał formę quizu w grupach. Obowiązujące tematy:

  1. W czasach Mieszka i Dobrawy.

  2. Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski.

  3. Polska Kazimierza Wielkiego.


  Język polski klasa 4

   

  Przebieg lekcji  

  Temat: Rzeczownik – sprawdzian wiadomości.

  - Krótka powtórka.

  - Sprawdzian z wiadomości o rzeczowniku.

  Temat: Jaki? Jaka? Jakie? Przymiotnik.

  - Zabawa – wskazywanie rzeczowników oraz określających ich przymiotników.

  - Przypomnienie poznanych wcześniej informacji o przymiotnikach.

  - Wykonanie ćwiczeń.

  - Określenie funkcji, jaką pełnią przymiotniki w zdaniu. Co się stanie, gdy pominiemy je w zdaniu? Czy sens wypowiedzi pozostanie zachowany?

  - Odmiana przymiotników przez liczby (pojedynczą i mnogą).

  - Ćwiczenia.

   

  Praca domowa

  • Zapamiętaj powtarzane na lekcji informacje o przymiotniku.
  • Ćwiczenia – ćw. 41 ze s. 89,

                                    - ćw. 48 ze s. 92.
 • tag_faces5

  WOP

  Temat: Sprawdzian wiadomości.

  Brak pracy domowej.


  Język polski klasa 5

   

  Przebieg lekcji

  Temat: Kim był główny bohater noweli H. Sienkiewicza pt. „Janko Muzykant”?

  - Test ze znajomości lektury.

  - Przedstawienie sylwetki Henryka Sienkiewicza (Nagroda Nobla; którzy z Polaków są jej laureatami).

  - Zapisanie kilkuzdaniowej notatki do zeszytu.

  - Wyjaśnienie pojęcia : nowela.

  - Dyskusja o bohaterach noweli i ich postępowaniu.

  - Narracja.

  - Praca w parach. Uczniowie układają plan wydarzeń.

  Temat: Czy można było pomóc Jankowi Muzykantowi?

  - Wysłuchanie fragmentu utworu na skrzypce.

  - Obraz polskiej wsi w XIX wieku.

  - Podanie przez uczniów propozycji pomocy chłopcu.

  - Dyskusja - Która forma pomocy Jankowi byłaby bardziej prawdopodobna?

  - Rozmowa - możliwości rozwijania talentu oraz spełniania marzeń dzisiaj i w czasach, w których żył Janko Muzykant.

  - Dydaktyczny wydźwięk noweli.

  Temat: Podmiot i orzeczenie.

  - Przypomnienie poznanych części mowy.

  - Wprowadzenie pojęć: podmiotu, orzeczenia, określeń oraz związku głównego.

  - Ćwiczenia.

                                    

   

  Praca domowa

  • Naucz się pięknie czytać tekst W. Markowskiej pt. „Syzyf” (podręcznik s. 171).
  • Zapamiętaj informacje z lekcji (podmiot, orzeczenie, określenia, związek główny), które znajdują się w zeszycie.
  ... • tag_faces6

  JĘZYK POLSKI 

  Temat: Z ortografią na ty. 

  Zasady pisowni: "rz", "ż", "u", "ó", "ch", "h" 

  Temat: Lekcja edukcji czytelniczej - prowadzona przez gościa z polskiej szkoły w Krakowie, panią Małgorzatę Bajer. 
   
  Rodzaje litaratury.
  Dlaczego warto czytać? 
  - uczymy się stylu
  - poszerzamy swoje słownictwo
  - rozwijamy wyobraźnie

  "Każdy powinien wiedzieć coś o wszystkim i wszystko o czymś" 

  ZADANIE DOMOWE: powtórzenie zasad pisowni wyrazów z:  "rz", "ż", "u", "ó", "ch", "h". 


  WOP

  Temat: Podział administracyjny Polski.

  Na zajęciach WOP omawialiśmy podział Polski na województwa, powiaty i gminy.
 • tag_faces7

  JĘZYK POLSKI 

  Temat: Lekcja edukcji czytelniczej - prowadzona przez gościa z polskiej szkoły w Krakowie, panią Małgorzatę Bajer. 
   
  Stuktura księgozbioru
  Klasyfikacja dziesiętna
  Gusty czytelnicze
  Dlaczego warto czytać? 
  - uczymy się stylu
  - poszerzamy swoje słownictwo
  - rozwijamy wyobraźnie
  "Każdy powinien wiedzieć coś o wszystkim i wszystko o czymś" 


  Temat: Brzmią tak samo, znaczą co innego - o homonimach

  Języki ognia lizały drewniany dach budynku.
  Rozwścieczony chłopiec pokazał wszystkim język. 
  Cudzoziemcy twierdzą, że polski to bardzo trudny język. 
  Język trzewika zwinoł mi się pod sznurówką. 

  może - morze
  lud - lód
  buk - Bóg 


  ZADANIE DOMOWE: Zeszyt ćwiczeń str. 177-178, zad. 1, 2, 3 .
 • tag_faces8

  Język polski

   

  Przebieg zajęć:

  - antonimy i homonimy- ćwiczenia słownikowe (dobieranie wyrazów przeciwstawnych, układanie zdań z wyrazami wieloznacznymi),

  - wprowadzenie do cyklu zajęć poświęconych tekstom o tematyce wojennej- wysłuchanie piosenki Natalii Sikory ORZEŁ BIAŁY,

  - wyjaśnienie, czym było pokolenie Kolumbów,

  - odczytanie informacji na temat Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

  - głośne czytanie wiersza Z GŁOWĄ NA KARABINIE (s. 75),

  - analiza i interpretacja utworu- wyszukiwanie w tekście czasowników w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym- wyjaśnienie, czemu miały służyć różne czasy użyte w wierszu, wyjaśnienie symboliki kręgu,

  - wysłuchanie muzycznej interpretacji wiersza K.K. Baczyńskiego w wykonaniu zespołu Contra Mundum.

   

  Praca domowa: ćw. 7 s. 40, ćw. 1 s. 41, ćw. 1 s. 44 (Gramatyka i stylistyka)

  Proszę powtórzyć wiadomości na temat antonimów, synonimów i homonimów, gdyż za dwa tygodnie, czyli 2 lutego, odbędzie się krótki sprawdzian.

  Lekturę „Mały Książę” będziemy omawiać w sobotę 23 lutego.


  WOP

  Temat: Sprawdzian wiadomości - projekt klasowy.

  Brak pracy domowej
 • tag_facesGimnazjum/Liceum

  Język polski

  Przebieg zajęć:

  - zapoznanie uczniów z najważniejszymi przekładami Biblii (podręcznik s. 77),

  - omówienie najciekawszych tekstów należących do  Ksiąg Dydaktycznych (Mądrościowych) Starego Testamentu- Księga Psalmów (s. 80), Pieśń na Pieśniami (s. 86), Księga Hioba (s. 92), Księga Koheleta (s. 100),

  - rozmowa na temat sensu cierpienia na podstawie losów biblijnego Hioba,


  - przypomnienie wiadomości na temat antonimów i synonimów, 
  - zapoznanie uczniów z dwoma rodzajami homonimów (homofony i homografy), ćwiczenia w układaniu zdań z wyrazami wieloznacznymi (np. gołąbki, krówka, rakieta, bujać, ranny).

   
  Praca domowa: Napisz w zeszycie, co znaczą następujące związki frazeologiczne pochodzące z Biblii: ziemia obiecana, alfa i omega, kozioł ofiarny, trąba jerychońska.


  WOP

  Temat: Sprawdzian wiadomości.

  Brak pracy domowej.
 • tag_facesWarsztaty maturalne
  Przebieg zajęć:

   

  - przypomnienie wiadomości na temat antonimów i synonimów, 

  - zapoznanie uczniów z dwoma rodzajami homonimów (homofony i homografy), ćwiczenia w układaniu zdań z wyrazami wieloznacznymi (np. gołąbki, krówka, rakieta, bujać, ranny),

  - omówienie wyników testu maturalnego,

  - wysłuchanie „Modlitwy o wschodzie słońca” Natana Tenenbauma w wykonaniu Jacka Kaczmarskiego,

  - lektura wierszy T. Różewicza i Cz. Miłosza- „Unde malum?” (Skąd zło?),

  - rozmowa na temat pochodzenia i obecności zła we współczesnym świecie.

   

   

  Praca domowa:

   

  „Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło szerzyć dobro?” Antoine de Saint- Exupéry
  Odpowiedz na powyższe pytanie, przedstawiając swoją opinię. (około 100 słów) 

   

   

   

   

  Przypominam, że w najbliższą sobotę 26 stycznia warsztaty maturalne się nie odbędą.

   

   
Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia