Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii


Przedszkole

9.00 – 9.45 Zajęcia

9.50 – 10.35 Zajęcia

10.40 – 11.25 Muzyka

11.40 – 12.25 Zajęcia

12.30 – 13.15 Zajęcia


0a 0b
9.00 – 9.45 Zajęcia Zajęcia
9.50 – 10.35 Zajęcia Zajęcia
10.40 – 11.25 Zajęcia Zajęcia
11.40 – 12.25 Zajęcia Zajęcia
12.30 – 13.15 Zaj.logop. Zajęcia

1a 1b
9.00 – 9.45 Zaj.logop. Zajęcia
9.50 – 10.35 Zajęcia Zajęcia
10.40 – 11.25 Zajęcia Zajęcia
11.40 – 12.25 Zajęcia Zajęcia
12.30 – 13.15 Muzyka Zajęcia

2a 2b
9.00 – 9.45 Zajęcia Zajęcia
9.50 – 10.35 Zajęcia Zajęcia
10.40 – 11.25 Zajęcia Zajęcia
11.40 – 12.25 Zajęcia Zajęcia
12.30 – 13.15 Zajęcia Zajęcia

3a 3b
9.00 – 9.45 Zajęcia Zajęcia
9.50 – 10.35 Zajęcia Zajęcia
10.40 – 11.25 Zajęcia Zajęcia
11.40 – 12.25 Zajęcia Zajęcia
12.30 – 13.15 Zajęcia Zajęcia

4

9.00 – 9.45 J.polski

9.50 – 10.35 J.polski

10.40 – 11.25 El.biol.chemii

11.30 – 12.15 WOP

12.30 – 13.15 J.polski


5 6
9.00 – 9.45 Muzyka J.polski
9.50 – 10.35 El.biol.chemii J.polski
10.40 – 11.25 J.polski WOP
11.30 – 12.15 J.polski Muzyka
12.30 – 13.15 El.biol.chemii J.polski

7 8 Gimnazjum/LO
9.00 – 9.45 El.biol.chemii J.polski wop
9.50 – 10.35 WOP J.polski El.biol.chemii
10.40 – 11.25 J.polski J.polski Zaj.logop.
11.30 – 12.15 J.polski El.biol.chemii J.polski
12.30 – 13.15 WOP WOP J.polski
Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia