Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

NAUCZYCIELE – WYCHOWAWCY KLAS

 

1. Katarzyna Ogrodowicz - wychow. grupy przedszkolnej

2. Kornelia Irfan - wychow. grupy przedszkolnej

3. Olga Załęska - wychow. kl.0a / Klub Lego

4. Ewelina Mazur - wychow. kl.0b

5. Karolina Rusnak - wychow. kl.1a

6. Ewelina Cierzniak- Jarmuż - wychow. kl.1b

7. Weronika Mielewczyk - wychow. kl.2a

8. Katarzyna Cejrowska - wychow. kl.2b

9. Mirosława Lewandowska - wychow. kl.3a

10. Joanna Jaworska - wychow. kl.3b

11. Dominika Blehm - wychow. kl.4 / dodatkowe zajęcia chemiczno – fiz.

12. Weronika Chrzanowska - wychow. kl.5

13. Magdalena Bajer - wychow. kl.6

14. Agnieszka Bień - wychow. kl.7

15. Jolanta Nycz - wychow.kl.8

16. Anna Ostapowicz - wychow. gimazjum , liceum/ warsztaty maturalne

17. Beata Wanic - religia

18. Anna Walko - pedagog szkolny/ zajęcia artystyczne

19. Milena Rakoczy - logopeda

20. Paulina Biskup - język angielski dla rodziców

21. Robert Wortman - zajęcia sportowe

22. Justyna Mikołajczyk - ZUMBA