W  dniu 25 marca, Warsztaty Malarskie nie odbędą się. Wszystych uczęszczających i zainteresowanych zapraszam znów  1 kwietnia o stałej porze. 
 

W sobotę 25 marca od godz. 9.00 w naszej szkole odbędzie się spowiedź. Zapraszam chętnych uczniów. Jeśli ktoś z rodziców chce skorzystać z spowiedzi to również serdecznie zapraszam.
 • IX spotkanie Rady Konsultacyjnej ds. Oświaty działającej w Republice Irlandii (2017-03-23)
  W dniu 21 marca 2017 r.,  w godz. 15.00 – 19.00 w rezydencji  Ambasady RP w Dublinie odbyło się IX spotkanie Rady Konsultacyjnej ds. Oświaty działającej w Republice Irlandii.  Na spotkanie przyjechali  kierownicy i dyrektorzy szkół polonijnych z całej Irlandii. W zebraniu wzięli udział: Ambasador RP w Irlandii- p. Ryszard Sarkowicz, przedstawiciele Wydziału Konsularnego: p. Konsul Katarzyna Smoter i p. Konsul Katarzyna Kasperkiewcz, przedstawicielki The Post Primary Languages Initiative:p. Karen Ruddock, p.Marta Majchrzak. Byli również  zaproszeni goście z Polski: przedstawcielka Ministerstwa Edukacji Narodowej- p. Patrycja Szewczyk, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą- p. Anna Radecka, Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"- p. Piotr Bonisławski Dariusz Piotr Bonisławski. Miedzy innymi omówiono zagadnienia wprowadzenia języka polskiego do szkół średnich w Irlandii,  zmiany w systemie polskiej oświaty, różne formy wspierania szkół polonijnych, proces  wydawania legitymacji szkolnych. Pan Prezes Dariusz Piotr Bonisławski omówił procedurę występowania o dofinansowanie na szkolnictwo ze środków z Senatu RP w  ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota ‎Polska oraz  przedstawił informację dotycząca oferty doskonalenia metodycznego Ośrodka Stowarzyszenia Wspólnota Polska Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota. W imieniu Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii  głos zabrały - Prezes Marta Szutkowska-Kiszkiel, która przedstawiła dokonania 5-letniej działalności Macierzy i Wiceprezes Agnieszka Grochola, która omówiła działanie Lokalnego Ośrodka Doskonalenia dla Nauczycieli w Dublinie. 
  Było również miejsce na pytania i dyskusję. Dziękujemy Ambasadzie Polskiej w Dublinie i Wydziałowi Konsularnemu za zorganizowanie spotkania.
 • Spotkanie prezesa Macierzy Szkolnej w irlandzkim parlamencie (2017-03-14)
  7 marca na zaproszenie Deputowanego Martina Heydona Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii Marta Szutkowska-Kiszkiel gościła w irlandzkim parlamencie. Wizyta dotyczyła wprowadzenia języka polskiego do szkół średnich w lokalnym systemie edukacji. Prezes Macierzy przedstawiła cały szereg argumentów przemawiających za wprowadzeniem j. polskiego, listę związanych z tym korzyści zarówno dla Irlandii jak i społeczności polskiej oraz propozycje rozwiązań. Propozycja spotkała się z pozytywnym odzewem. Prezes uzyskała deklarację wparcia oraz dalszej współpracy w tym zakresie. Dziękujemy za owocne spotkanie.
 • Pojedynek z ortografią 2017 (2017-03-03)
  W sobotę 25 lutego 2017r. w Polskiej Akademii Wiedzy odbył się “Pojedynek z ortografią”. Był to finał konkursu ortograficznego, w którym wzięli udział klasowi mistrzowie ortografii od klasy pierwszej aż po klasę gimnazjalną.
  Uroczystego rozpoczęcia pojedynku dokonała pani dyrektor Małgorzata Rosek. Klasę 1a reprezentowała Zuzanna Kula, a klasę 1b Mikołaj Tadeniewicz. Jak wspomniała prowadząca tę rozgrywkę pani Mirosława Lewandowska, było to już kolejne spotkanie tej pary pierwszoklasistów, ponieważ podczas uroczystości Pasowania na ucznia Zuzia i Mikołaj tańczyli razem poloneza! Uczniowie zmierzyli się między innymi z zagadkami o zwierzętach. Pojedynek wygrała Zuzanna Kula.
  Klasy drugie reprezentowali: Jan Ostapowicz (2a) i Nikola Nowacka (2b). Uczniowie mieli za zadanie odgadnąć zagadki i poprawnie napisać rozwiązania na tablicy. Lepsza okazała się Nikola Nowacka i to ona wygrała pojedynek drugoklasistów.
  Tu nastąpiła przerwa w pojedynkowaniu, którą uprzyjemnili uczniowie klas pierwszych. Zaśpiewali oni piosenkę ortograficzną pt. “ Wielka sprawa”. ...
 • POLSKA MACIERZ SZKOLNA W IRLANDII (2017-02-28)
  15 kwietnia 2012 roku w Dublinie powołana została do życia POLSKA MACIERZ SZKOLNA W IRLANDII. Jest to pierwsza i jedyna organizacja parasolowa zrzeszająca szkoły polonijne działające na terenie Republiki Irlandii.

  Głównym celem Macierzy jest działalność oświatowa na rzecz Polonii.

  Dzięki licznym szkoleniom dla nauczycieli, na które zapraszani są goście i eksperci z Polski, podnoszona jest systematycznie jakość pracy szkół.

  12 listopada 2016 roku w Galway powstał pierwszy w tym kraju i jeden z nielicznych na świecie LOKALNY OŚRODEK METODYCZNY przy POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ W IRLANDII. Kieruje nim pani Agnieszka Grochola- doświadczony nauczyciel i pedagog.

  Do ostatnich sukcesów  PMSI należy niewątpliwie staranie o  to, żeby uczniowie szkół polonijnych otrzymali  legitymacje szkolne uprawniające do zniżek w Polsce.

  Mamy nadzieję, że współpraca POLSKIEJ AKADEMII WIEDZY  z tą świetnie działającą organizacją przyniesie wiele obopólnych korzyści.

  W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ 5- LECIEM POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ W IRLANDII ŻYCZYMY JEJ DALSZYCH SUKCESÓW NA RZECZ POLSKIEJ OŚWIATY I KULTURY.
   
  DYREKCJA POLSKIEJ AKADEMII WIEDZY W DUBLINIE
Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
Dyrektor
Małgorzata Rosek 
tel.0872 55 99 18
poniedziałek - piatek godz.13.00 do 16.00
sobota - 9.00 do 16.00
 
Dyrektor
Beata Król 
tel.0851 10 32 96
poniedziałek - piątek godz. 17.00 do 19.00
sobota - 9.00 - 16.00

Email info@szkolapak.com


Korespondencja:
26 HEYWOOD COURT
NORTHWOOD, SANTRY
DUBLIN 9

Strona internetowa:www.szkolapak.com

Adres szkoły:
O'CONNELL SECONDARY SCHOOL
North Richmond Street, Dublin 1
Pokaż Szkoła PAK na większej mapie

 
 

   PARTNERZY
 
Semper Polonia

polskie jadlo

spiritually strong