Klasa 3B
Na zajęciach:
1)      edukacja polonistyczna:
-       jak dbać o słuch?
-       wywiad z pielęgniarką
-       jemy zdrowo
-       przepis na dobry humor

edukacja matematyczna:
-       obliczanie w zakresie 100

Praca domowa:

1.      Zeszyt ćwiczeń nr 5 str. 11 zad. 2 str. 13 zad. 2,3 str. 15 zad.2,3
2.      Dla chętnych, zeszyt z ćwiczeniami ortograficznymi str. 7 zad. 4 str. 11 zad. 16
3.      Dla chętnych, odszukaj w wyprawce plansze nr. 12, wykonaj zgodnie z instrukcją.
4.      Dzieci w sobotę tj. 24. 01 napiszą test kompetencji,  na e-maile  przesłałam karty pracy, które pomogą dzieciom przygotować się do testu.
5. Poniżej podaję zagadnienia.

- pisanie ze słuchu (dyktando)
- czytanie ze zrozumieniem (samodzielne przeczytanie krótkiego tekstu i pisemne udzielenie odpowiedzi na pytania do tego tekstu)
- wyrazy ze słowniczka (naklejki uzupełniane na bieżąco z Karty z Wyprawki do Podręczników cz.1-4)
- ustalanie kolejności wydarzeń
- rozpoznawanie rzeczowników, czasowników i przymiotników
- pisownia „nie” z przymiotnikami i czasownikami
- zdania: oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe
- liczba pojedyncza i liczba mnoga
- rodzaj męski, żeński i nijaki
- rodzina wyrazów
- dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100
- mnożenie i dzielenie liczb do 50
- zadania z treścią na dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie
- rozpoznawanie: zł -złoty, l -litr, kg -kilogram, cm -centymetr
- figury geometryczne
- znaki rzymskie od I do XII
- miesiące, pory roku, dni tygodnia
- odczytywanie temperatur na termometrach
- piętra lasu i zwierzęta w nim mieszkające
- łańcuch pokarmowy
Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
 

   PARTNERZY
 
Semper Polonia polskie jadlo spiritually strong