Klasa 3B
Na zajęciach:
1)      edukacja polonistyczna:
-       powtórka materiału do testu kompetencji
-       dzień mamy


Praca domowa:

1.      Edukacja polonistyczna str. 72 zad. 2, 4 str. 74, 75
2.      Edukacja matematyczna str. 28 zad. 1,2 str. 29 zad. 6,7 str. 31 zad. 2,3,4 str. 32 zad. 4
3.      W sobotę dzieci  napiszą test kompetencji. Poniżej podaję zagadnienia.
- czytanie ze zrozumieniem
- odpowiadanie na pyatnia do tekstu całym zdaniem
- znajomość części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik
- ortografia: pisownia wielkiej litery, u-ó, ż-rz, h-ch, zmiękczenia, pisownia z -nie,
- rozwijanie zdań, np. Kasia pisze.   Uczennica Kasia pisze list do swojej babci.
- czasy: przeszły, teraźniejszy, przyszły
- liczba pojedyncza i liczba mnoga
- rodzaje: męski (ten), żeński (ta) i nijaki (to)
- opis (np. rzeczy, osoby, zwierzątka) i krótkie opowiadanie na podany temat
- słynni Polacy i ich zasługi: Maria Curie-Skłodowska, Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Jan Paweł II,
- podział zwierząt na: ptaki, ssaki i owady (np. Edukacja przyrodnicza str.16)
- drzewa, krzewy i rośliny zielone (różnice i podobieństwa)
- budowa zwierząt: kura, krowa, pies    (np.Edukacja przyrodnicza str.20,46)
- mapa Polski (stolica i inne duże miasta Polski, sąsiedzi Polski), kierunki geograficzne (północ, południe, zachód, wschód)
- symbole Polski: hymn, godło, flaga
- dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000
- mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100
- suma, różnica, iloraz i iloczyn
- porównywanie liczb: <, >, =
- rozpoznawanie jednostek: zł, kg, dag, g, l, ml, m, cm, mm,
- figury geometryczne; rysowanie odcinków i ich mierzenie za pomocą linijki, obliczanie obwodu czworokątów i trójkątów
- zadania tekstowe na dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie
- odczytywanie i zapisywanie godzin na zegarach
- odczytywanie i zaznaczanie temperatury na termometrach
Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
 

   PARTNERZY
 
Semper Polonia polskie jadlo spiritually strong