Klasa 3B
Pierwsze zajęcia w Nowym Roku kalendarzowym już za nami. Na początku zajęć obejrzeliśmy bajkę "O dwunastu miesiącach". Następnie układaliśmy plan wydarzeń do baśni.  Omówiliśmy  różne rodzaje kalendarzów i poznaliśmy te, którymi posługiwano się dawniej. Przypomnieniliśmy sobie stany skupienia wody: ciekły, gazowy, stały. Zapamiętamy, co to zamarzanie, topnienie, skraplanie i parowanie. Pisaliśmy wyrazy z ch wymieniającym się na sz. Utrwalaliśmy rozróżnianie czasowników, rzeczowników, przymiotników i przysłówków.
W części matematycznej odczytywaliśmy i zanaczaliśmy temperaturę na termometrach.
 
W domu
K.Ć. zad. 5, 6 str. 8
Przynieś Matematykę cz. 3
 
Dnia 21 stycznia uczniowie napiszą test sprawdzający zdobytą wiedzę i umiejętności po I semestrze. Oto zagadnienia:
- czytanie ze zrozumieniem;
- rozróżnianie części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik i przysłówek);
- czas przeszły, teraźniejszy i przyszły;
- stopniowanie przymiotników (długi, dłuższy, najdłuższy);
- pisownia wyrazów z rz, ż, u, ó;(Podręcznik . cz. 1 str. 50 -51 oraz str. 102 i 103. Podręcznik cz. 2  str. 54 i 55 oraz str. 96 i 97);
- gramy, dekagramy i kilogramy;
- mierzenie i rysowanie  odcinków w centymetrach i milimetrach;
- odczytywanie i zapisywanie temperatury na termometrach;
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 - zadania z treścią;
- tabliczka mnożenia;
- piętra lasu i ich mieszkańcy;
- łańcuch pokarmowy;
- rośliny uprawiane na polach (zbożowe, okopowe, oleiste i włókniste);
- tkaniny sztuczne i naturalne oraz ich rodzaje;
Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
 

   PARTNERZY
 
Semper Polonia

polskie jadlo

spiritually strong