Klasa 3B
Na zajęciach:
1)      edukacja polonistyczna:
-       być przyjacielem
-       nie z czasownikami piszemy oddzielnie
-       nie z przymiotnikami piszemy łącznie


2)      edukacja matematyczna:
-       liczby w zakresie 50
-       figury geometryczne
-       linie proste, krzywe, łamane
-       odcinek


Praca domowa:
1.      Nauczę się pięknie czytać: P. 52
2.      Zeszyt ćwiczeń str. 16 zad. 1 str. 18 zad. 1,2  str. 19 zad. 4,5,6 – dla chętnych
3.      Opisz w zeszycie swoją przyjaciółkę lub swojego przyjaciela, pomoże Ci ćwiczenie 11 z podręcznika str. 45
4.      Proszę, aby dzieci uczyły się na pamięć słów piosenki Jestem Polakiem. Tekst piosenki wyślę Państwu na emaila.
Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

   PARTNERZY
 
Semper Polonia polskie jadlo spiritually strong