Klasa 3B
Kolejna pracowita sobota za nami. Wysłuchaliśmy listu od Hani i Henia i dowiedzieliśmy się, jakie wydatki ponoszą rodzice oraz jak możemy osczędzać pieniądze. Przypomnieliśmy sobie co i w jaki sposób możemy oszczędzać w domu. Dowiedzieliśmy się,jak może odpoczywać nasz mózg a także jakie warunki sprzyjają nauce.
W części gramatycznej rozróżnialiśmy czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki a także pisaliśmy czasowniki w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.
W części matematycznej powtarzaliśmy tabliczkę mnożenia.
 
W domu
-K. Ć. zad 1 str. 70
- K.Ć. zad. 2 str. 73
- Przygotuj się do krótkiego sprawdzianu i powtórz wiadomości:
- kierunki świata;
- piętra roślinne w Tatrach;
- warstwy lasu i łańcuch pokarmowy;
- co i jak możemy oszczędzać w domu;
- grzyby jadalne i niejadalne;
- czynniki ułatwiające i utrudniające uczenie się;
Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
 

   PARTNERZY
 
Semper Polonia

polskie jadlo

spiritually strong