Klasa 3B
Na zajęciach:
1)      edukacja polonistyczna:
-       każdy ma swoje zdanie
-       dorośli też mają kłopoty
-       krewni bliżsi i dalsi
-       dzieje rodziny

2)      edukacja matematyczna:
-       liczby w zakresie 50
-       figury geometryczne
-       linie proste, krzywe, łamane
-       odcinek


Praca domowa:
1.      Nauczę się pięknie czytać: P. 68
2.      Zeszyt ćwiczeń str. 20 zad. 2 str. 23 zad. 1,2  str. 24 zad. 3 str. 26 zad. 3
3.      Odszukam w Wyprawce plansze nr 4. Napiszę opowiadanie na temat: Ja i moja rodzina.
4.      Proszę, aby dzieci uczyły się na pamięć słów piosenki Jestem Polakiem.
5.      Proszę, aby dzieci przyniosły podręcznik nr 3
Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

   PARTNERZY
 
Semper Polonia polskie jadlo spiritually strong