Klasa 3B
Na zajęciach:
1)      edukacja polonistyczna:
-       wakacyjne szlaki
-       pamiątki z wakacji
-       wakacyjne przyjaźnie
2)      edukacja matematyczna:
-       stosunki przestrzenne
-       zapis liczb cyfrą i słowem
-       dodawanie i odejmowanie w zakresie 20


Podręcznik nr. 1 str. 18,20,21,26,27,30,31,73,74,75,77,78,79,81,83

Praca domowa:
1.      Nauczę się pięknie czytać: P. str. 36
2.      Napiszę list do koleżanki lub kolegi z wakacji. Napisz w zeszycie w cienką linię. Pamiętaj o pisowni zwrotów grzecznościowych wielką literą oraz o elementach listu.
3.      Zeszyt ćwiczeń: str. 9 ćw. 1,2 str. 10 ćw. 1,2
Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

   PARTNERZY
 
Semper Polonia polskie jadlo spiritually strong