Klasa 3B
Na zajęciach:
1)      edukacja polonistyczna:
-       tacy sami czy inni
-       tak sądzę, myślę czuję
-       ulubione zajęcia
2)      edukacja matematyczna
-       figury geometryczne
-       mierzenie odcinków

Praca domowa:

1.      Proszę, aby dzieci przyniosły na zajęcia podręcznik Edukacja matematyczna część 1 i 2. Edukacja polonistyczna i społeczna część 2 . Proszę również, aby dzieci przyniosły linijki.
2.      W kilku zdaniach napiszę w zeszycie na temat : Moje ulubione zajęcia. Edukacja polonistyczna 1 str. 13 zad. 6
3.      Zeszyt z ćwiczeniami ortograficznymi str. 4 zad. 4,5 str. 8 zad. 8 str. 10 zad. 13
4.      Ogłaszam konkurs plastyczny pt. Nasze hobby. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Należy je oddać wychowawcy klasy do końca marca. Zachęcam Was do udziału.
Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
 

   PARTNERZY
 
Semper Polonia polskie jadlo spiritually strong