Polska Szkola w Dublinie

Polska Szkola w Irlandii

 • POLSKA AKADEMIA WIEDZY W DUBLINIE im. A.MICKIEWICZA

  O'CONNELL SECONDARY SCHOOL
  North Richmond Street, Dublin 1
  www.szkolapak.com
  0872 55 99 18
 • DRODZY RODZICE !

  PRZED PAŃSTWEM WYBÓR SZKOŁY POLONIJNEJ DLA DZIECKA.

  Zachęcamy do wyboru Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie.
  Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej Wasze dzieci będą
  - poszerzać zakres przyswajanego języka o słownictwo, frazeologie oraz konstrukcje gramatyczne
  - poznawać w ciekawej formie literaturę, historię, geografię i kulturę polską
  - lepiej rozumieć kraj pochodzenia rodziców
  - przygotować się do matury z języka polskiego
  - skorzystać z szerokiej oferty bibliotecznej szkoły
  - uczęszczać na zajęcia z logopedą
 • OFERTA SZKOŁY

  Zajęcia obowiązkowe od godz. 9.00 do 13.15

  - przedszkole dla 3 – 4 latków
  - oddział przedszkolny dla 5 – 6 latków
  - edukacja wczesnoszkolna dla klas 1-3
  - nauczanie przedmiotowe dla klas 4 – 8 oraz liceum
  - przygotowanie do matury z języka polskiego

  Zajęcia dodatkowe od godz.13.20 do 15.00

  - koło plastyczne
  - koło sportowe
  - zajęcia chemiczno – fizyczne
  - język angielski dla rodziców
  - ZUMBA dla dzieci i rodziców ( zajęcia dopłacane przez rodziców)
  - klub LEGO (zajęcia dopłacane przez rodziców)
 • Organizujemy uroczystości, akademie, konkursy szkolne i polonijne.

 • Uczniowie wraz z nauczycielami redagują gazetkę szkolną.

 • Nasi uczniowie wyjeżdżają do Polski na obozy organizowane przez SENAT RP koordynowane przez Stowarzyszenie WSPÓLNOTA POLSKA

 • Odwiedzamy też zaprzyjażnioną szkołę w Płońsku oraz gościmy w Irlandii uczniów i nauczycieli tej szkoły

 • ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ODWIEDZENIA NASZEJ

  STRONY WWW.SZKOLAPAK.COM

  ORAZ FACEBOOK

  ZAPRASZAMY !!!

Dzień Niepodległości w Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie.
Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie plastyczny „FIGURKA ANIOŁA JAKO OZDOBA CHOINKOWA”.

Organizatorem Konkursu jest Polska Akademia Wiedzy w Dublinie.

 

CELE KONKURSU


1. Pielęgnowanie tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia,

2. Rozbudzanie wyobraźni twórczej

3. Rozwijanie i doskonalenie możliwości warsztatowych poprzez działania w różnych technikach plastycznych

 

 

 

 

UCZESTNICY

 

1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0-4

 

 

PRACA KONKURSOWA

 

1. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne – ozdoby choinkowe - przy wykorzystaniu      dowolnych technik (forma przestrzenna lub płaska, decoupage, witraż itp.)

2. Prace powinny spełniać wszystkie „normy” ozdoby choinkowej, to znaczy: być lekkie, dekoracyjne i posiadać odpowiednie zawieszenie.

3. Praca powinna być wykonana samodzielnie

4. Praca powinna być wykonana ręcznie

5. Praca powinna być opatrzona informacją zawierającą imię, nazwisko oraz klasę.

6. Każdy uczestnik konkursu wykonuje 1 pracę

 

 

. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę: Samodzielność wykonania Oryginalne pomysły twórcze : kompozycja, kolorystyka, technika wykonania. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac i wręczeniem nagród, nastąpi 11 grudnia 2021 r.  W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.

 

 

DANE OSOBOWE

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania. Uczestnicy zgadzają się na publiczne wykorzystanie danych osobowych w celach konkursowych i promocyjnych, a także wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej szkoły, jego wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy szkoły do której uczęszcza.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

Ślubowanie klas 1 - 2021

Obchody Święta Niepodległości i ślubowanie Pierwszoklasistów

„Jesteśmy Polką i Polakiem,

Dziewczynką fajną i chłopakiem

Kochamy Polskę z całych sił …”

Słowa te wybrzmiały w Polskiej Akademii Wiedzy im. Adama Mickiewicza w dniu, w którym świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Zaśpiewali je uczniowie klas pierwszych w obecności Konsula Generalnego pana Grzegorza Sali, pani dyrektor Małgorzaty Rosek,  grupy historycznej Artherm i nauczycieli. Dla nich był to wyjątkowy moment, na który pilnie przygotowywali się od początku roku szkolnego. W uroczysty sposób zostali włączeni do społeczności uczniowskiej naszej polonijnej szkoły. Od tego momentu zaczyna się ich wielka przygoda z literaturą polską, historią naszej Ojczyzny, pięknymi tradycjami i kulturą naszego kraju. Każdej soboty będziemy zgłębiać tajniki ojczystego języka, jak również pielęgnować nasze szkolne przyjaźnie, bo podróż przez historię, kulturę i tradycję jest ciekawsza w grupie, z koleżankami i kolegami. Przed naszymi pierwszakami jeszcze wiele niezwykłych wydarzeń, różnych projektów oraz mnóstwo wyzwań!!!

Życzymy Wam, kochani Pierwszoklasiści, abyście z radością uczestniczyli w tej podróży i zgłębiali wiedzę o naszej Ojczyźnie, cieszyli się każdym osiągnięciem, nie zniechęcali się trudnościami, a wspomnienia i przyjaźnie, które połączą Was w tej szkole, niech będą blisko Waszych serc na zawsze!

 

Dziękujemy Wszystkim Gościom, którzy uczestniczyli w tym szczególnym dla naszej szkoły wydarzeniu.  

 

 


Galeria zdjęć
UWAGA! NOWA "PRASÓWKA" JUŻ W SPRZEDAŻY! 

W najbliższą sobotę 20 listopada 2021 r. będzie można kupić najnowszy numer szkolnej gazetki "Prasówki" (cena to 1,50 euro). Na czytelników czekają nie tylko ciekawe artykuły napisane przez naszych uczniów i nauczycieli, ale również kupon uprawniający do udziału w specjalnym jesiennym konkursie. Życzymy miłej lektury! 

Redakcja "Prasówki" 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO - KOTYLIONY „Niepodległość niejedno ma imię”

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Niepodległość niejedno ma imię”, zwanym dalej „Konkursem”, jak również kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

Organizatorem Konkursu jest Polska Akademia Wiedzy w Dublinie.

Koordynatorem Konkursu jest Pani Beata Wanic – Dyrektor Polskiej Akademii Wiedzy w Dublinie, zwanej dalej „PAK” .

 

§2.

CELE KONKURSU

Wspieranie wychowania patriotycznego poprzez plastyczne środki wyrazu.

Kształtowanie wrażliwości estetycznych;

Pielęgnowanie wartości patriotycznych;

Pogłębianie wiedzy o znaczeniu Niepodległej Polski;

 

§3.

UCZESTNICY

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

klasy III-IV.

klasy I-II;

grupa przedszkolna i klasy 0;

 

§4.

PRACA KONKURSOWA

Praca konkursowa winna spełniać poniższe kryteria:

rozmiar – praca konkursowa nie może przekraczać średnicy 10 cm;

forma - KOTYLION;

technika – dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, kolaż, techniki mieszane;

praca winna być wykonana samodzielnie przez jednego autora,

nie mogą brać udziału w konkursie prace prezentowane lub publikowane wcześniej w innych konkursach plastycznych czy wystawach;

do każdej pracy konkursowej powinny być dołączone następujące dane: imię i nazwisko, klasa.

 

§5.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnictwo w konkursie zapewnia oddanie nauczycielowi pracy po wejściu do klasy. .

Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.

Oddanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

 

 

 

§6.

KOMISJA KONKURSOWA

Komisja konkursowa zostaje powołana przez Polską Akademię Wiedzy. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele szkoły PAK oraz przedstawiciel Rodziców.

W zakres zadań komisji konkursowej wchodzą:

czuwanie nad poprawnością przebiegu konkursu;

dokonanie oceny prac konkursowych;

przyznanie nagród i wyróżnień

 

 

§7.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:

zgodność pomiędzy pracą a tematem konkursu;

oryginalność w ujęciu tematu;

kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

 

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac i wręczeniem nagród, nastąpi 13 listopada 2021 r. podczas uroczystej akademii związanej z Dniem Niepodległości. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich i wyróżnionych prac.

 

§ 8

DANE OSOBOWE

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu.

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

Uczestnicy zgadzają się na publiczne wykorzystanie danych osobowych w celach konkursowych i promocyjnych, a także wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej szkoły, jego wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy szkoły do której uczęszcza.

 

§9

UWAGI KOŃCOWE

6 listopada 2021 r. zostaną przeprowadzone zajęcia dydaktyczne przybliżające tematykę konkursów.

Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator. .

Wszelkich informacji o konkursie udziela: Pani Beata Wanic

 


 

Konkurs Wiedzy o Polsce

Konkurs na plakat zachęcający do czytania książek polskich autorów

Zachęcamy gorąco wszystkich uczniów Polskiej Akademii Wiedzy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno- czytelniczym. Ma on zwrócić uwagę na potrzebę czytania książek polskich autorów, co jest niezwykle ważne zwłaszcza dla tych, którzy mieszkają poza granicami kraju i nie zawsze mają regularny kontakt z rodzimą literaturą.

Cele konkursu:

Zachęcanie uczniów do regularnego czytania w języku polskim. Rozbudzanie pasji czytelniczych i zamiłowania do rodzimej literatury pięknej. Pobudzanie kreatywności. Doskonalenie umiejętności plastycznych.

Konkurs obejmuje cztery kategorie wiekowe:

Uczniowie klas 0- 1- Zakładka do książki

- Zadaniem uczniów jest samodzielne wykonanie zakładki do książki. Zakładka ma budzić skojarzenia z Polską.

- Technika wykonania dowolna.

Uczniowie klas 2-3- Plakat zachęcający do czytania książek polskich autorów

- Technika wykonania dowolna;

- Format A4 lub A3.

Uczniowie klas 4-5 - Plakat zachęcający do czytania książek polskich autorów

- Technika wykonania dowolna;

- Format A4 lub A3.

Uczniowie klas 6- liceum- Projekt T-shirta z logo zachęcającym do czytania książek polskich autorów

- Na kartce wyciętej w kształcie T-shirta należy zaprojektować logo zachęcające do czytania książek polskich autorów

- Technika wykonania dowolna.

Termin składania prac: 23 października 2021 r.

Ogłoszenie wyników: 13 listopada 2021 r.

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

Lokomotywa 2021

Andrzejki klasa 1A i 1B

„Będziemy wróżyć? Czemu nie!
Już błyszczą kocie oczy w mroku…
Wieczór andrzejek zdarza się
Raz jeden tylko w całym roku.”

Zebrała się nas gromada dzieci z pierwszej klasy w Polskiej Akademii Wiedzy, chętnych do zabaw andrzejkowych.  Dziś w naszej klasie magii moc, gdyż mnóstwo wróżb czekało na nas. Kto pierwszy za mąż wyjdzie? Do kogo szczęście przyjdzie? Kto swoją drogę odnajdzie?

Na te wszystkie pytania odpowiedź dziś znaleźliśmy, lecz na efekty i wyniki jeszcze w przyszłości musimy poczekać J

Podczas dzisiejszej lekcji prześwietlały nam niektóre z naszych polskich andrzejkowych przysłów. „Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota …”, „Której but na progu stanie, pierwsza panna na wydanie’’ wiec z niecierpliwością czekamy na magiczną Noc 30 listopada. ŻYCZYMY Wam wszystkim super zabawy, bo my już mieliśmy przedsmak przeróżnych andrzejkowych wróżb.

 

 

 

 

 

 Klasa 1a i 1b 

Włącz Polskę ORPEG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Semper Polonia